Verpleegafdeling

Verloskunde (Geboortehuis Leiden)

Voor bijzondere medische zorg rondom zwangerschap en bevalling kunt u terecht bij ons Geboortehuis Leiden. Zo behandelen we bijvoorbeeld koppels met herhaalde miskramen en moeders met auto-immuunaandoeningen, hartafwijkingen of andere ernstige ziektes. Ons ziekenhuis verricht ook prenatale diagnostiek en uitgebreid echo-onderzoek. Sommige diagnoses kunnen in Nederland zelfs alleen bij ons worden behandeld.
Contact en locatie

J-7-Q

Bezoektijden

Contact

Als er meer intensieve zorg nodig is tijdens de zwangerschap en thuisbehandeling is niet (meer) mogelijk, dan word je opgenomen in GeboorteHuis Leiden. Wij bieden de allerbeste verloskundige zorg door ons volledig te richten op jouw veiligheid en die van je ongeboren kind door middel van teamgerichte zorg.

De verpleegafdeling van het Geboortehuis Leiden heeft bovendien enkele behandelingen die specifiek binnen het LUMC worden toegepast. Denk hierbij aan een monochoriale tweeling, een eeneiige tweeling met een gedeelde placenta en buitenvlies, maar ook ernstige bloedarmoede van het ongeboren kind.

Als er meer intensieve zorg nodig is tijdens de zwangerschap en thuisbehandeling is niet (meer) mogelijk, dan word je opgenomen in GeboorteHuis Leiden. Wij bieden de allerbeste verloskundige zorg door ons volledig te richten op jouw veiligheid en die van je ongeboren kind door middel van teamgerichte zorg.

De verpleegafdeling van het Geboortehuis Leiden heeft bovendien enkele behandelingen die specifiek binnen het LUMC worden toegepast. Denk hierbij aan een monochoriale tweeling, een eeneiige tweeling met een gedeelde placenta en buitenvlies, maar ook ernstige bloedarmoede van het ongeboren kind.

Bij GeboorteHuis Leiden heeft u samen met ons de regie. U wordt betrokken bij alle keuzes. Ook beslist u mee over de zorg die u krijgt. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. De controles tijdens de zwangerschap vinden plaats op de polikliniek of bij onze partner in de verloskundigepraktijk Noordwijk/Noordwijkerhout. De zorg in de regio Leiden is goed op elkaar afgestemd. Naast de behandeling, doen we in veel gevallen ook (mee aan) wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek helpt ons om de zorg in de toekomst nog beter te maken.

Persoonlijk zorgplan

Tijdens de zwangerschap maakt u samen met ons een persoonlijk zorgplan. Dit zorgplan is afhankelijk van uw gezondheid, die van uw baby en uw voorgeschiedenis. Is er noodzaak voor meer dan poliklinische zorg, dan kan het verpleegkundig thuisteam in sommige gevallen zorg verlenen bij u thuis. Dit wordt ook wel thuisbehandeling bij risicozwangeren of thuiszorgmonitoring genoemd. Naast dagelijkse controles door de verpleegkundige, is er ook 1 keer per week een terugkomdag in het LUMC.

Bent u onder controle bij GeboorteHuis Leiden of komt u bij ons voor de geboorte van uw baby? Maak dan gebruik van de mijnLUMC app. Hierin vindt u veel algemene informatie over uw zwangerschap en kraamtijd, maar ook over uw afspraken op onze polikliniek.

Eens kijken hoe het GeboorteHuis eruit ziet of meer weten over een specifiek onderwerp ? Kijk dan hier om alle folders en filmpjes te bekijken.

Voor de opname

Soms is opname in GeboorteHuis Leiden nodig. Dan verblijft u in een van onze GeboorteKamers. U hoeft deze kamer niet te delen. Op de kamer heeft u uw eigen sanitair. De kamer is zo ingericht dat het verblijf voor u en uw partner zo aangenaam mogelijk is. Als u bij ons gaat bevallen, gebeurt dat ook in uw eigen kamer.

In de mijnLUMC app vind u, als u opgenomen wordt tijdens de zwangerschap of voor de bevalling, veel informatie. Wilt u alvast een kijkje nemen in Geboortehuis Leiden, klik dan hier voor een rondleiding.

Tijdens de opname

Als u bij ons wordt opgenomen, kunt u zich melden bij de receptie op J7-Q, route 672. Komt u voor een bevalling, bel ons eerst op 071-526 0900, dan weten we dat u komt.

Ons team

In Geboortehuis Leiden werken we in een team. Dit team bestaat uit gynaecologen, gynaecologen-in-opleiding (arts-assistent), verloskundigen, arts-prentatale geneeskunde, verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses, voedingsassistenten, coassistenten en verloskundestudenten.

Als u bij ons wordt opgenomen, kunt u zich melden bij de receptie op J7-Q, route 672. Komt u voor een bevalling, bel ons eerst op 071-526 0900, dan weten we dat u komt.

Ons team

In Geboortehuis Leiden werken we in een team. Dit team bestaat uit gynaecologen, gynaecologen-in-opleiding (arts-assistent), verloskundigen, arts-prentatale geneeskunde, verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses, voedingsassistenten, coassistenten en verloskundestudenten.

In veel gevallen werken we samen met andere experts in ons ziekenhuis. Daarbij kunt u denken aan neonatologen, (kinder-)cardiologen, klinisch geneticus, internisten en immunologen. Door samen naar de patiënt te kijken, wordt de zorg beter en leren we van elkaar.

Het LUMC is niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een coassistent (arts-in-opleiding), een arts-assistent (specialist-in-opleiding) of een student verloskunde u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten en studenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren specialist.

De bevalling

Als uw bevalling bij ons goed verloopt, dan mag u al snel naar huis. Dat kan meestal na een paar uren al en ook ’s avonds en ’s nachts. Als u bent bevallen met een keizersnede, duurt het iets langer. U mag dan na 36 uur naar huis. De kraamzorg en de verloskundige van de thuispraktijk in uw regio nemen de zorg dan over.
Klik hier voor meer informatie over de eerste uren thuis met uw baby. 

Extra zorg voor uw baby

In sommige gevallen moet u nog even blijven. Zoals wanneer uw baby nog wat extra zorg nodig heeft. We houden uw baby dan extra in de gaten. De baby blijft bij u op de kamer. De verpleegkundige controleert bijvoorbeeld regelmatig de hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte van de baby. Ook komt er iedere dag een kinderarts naar uw baby kijken. De dagelijkse zorg zoals luiers verschonen en voeden doet u zo veel mogelijk zelf met uw partner. Meestal mag de baby binnen 5 dagen na de bevalling mee naar huis.

Als uw baby na een aantal dagen nog niet naar huis kan, wordt het overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de regio. Het komt voor dat u daar niet bij de baby op de kamer kunt blijven.  

Soms weten we al kort na de bevalling dat de baby langer ziekenhuiszorg nodig heeft. Dan plaatsen we u zo snel mogelijk over naar een ander ziekenhuis. U herstelt dan daar na de bevalling en (als dat mogelijk is) bij de baby op de kamer.

Uw baby is ziek

Mocht uw baby ziek zijn, dan kan het zijn dat de baby wordt opgenomen op de afdeling Neonatologie van het LUMC. Deze afdeling is direct naast GeboorteHuis Leiden, ook op J7. Als het goed met u gaat, mag u 48 uur na de bevalling naar huis. U mag ook 24 uur oer dag bij uw baby zijn, maar u kunt op de afdeling Neonatologie niet worden opgenomen. Als het niet mogelijk is regelmatig naar het LUMC te reizen, kunt u een kamer in het Ronald McDonald-huis reserveren. De verpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Klik hier voor een rondleiding op de afdeling Neonatologie.

Na de opname

Ontslaggesprek

Voor u naar huis gaat, heeft u een gesprek met een arts of verloskundige en de verpleegkundige. Dat noemen we een ontslaggesprek. Als u vragen heeft, kunt u die aan hen stellen. Zij geven u brieven mee met informatie over uw opname. Deze brieven kunt u delen met uw huisarts, verloskundige en kraamzorg. 

Borstvoeding 

Geeft u borstvoeding? Dan is het prettig om een elektrisch kolfapparaat te huren. Dan kunt u thuis kolven. De verpleegkundige kan u hierover informeren.  

Ontslaggesprek

Voor u naar huis gaat, heeft u een gesprek met een arts of verloskundige en de verpleegkundige. Dat noemen we een ontslaggesprek. Als u vragen heeft, kunt u die aan hen stellen. Zij geven u brieven mee met informatie over uw opname. Deze brieven kunt u delen met uw huisarts, verloskundige en kraamzorg. 

Borstvoeding 

Geeft u borstvoeding? Dan is het prettig om een elektrisch kolfapparaat te huren. Dan kunt u thuis kolven. De verpleegkundige kan u hierover informeren.  

Uitgestelde kraamzorg 

Soms is het mogelijk uitgestelde kraamzorg te krijgen als uw baby moest worden opgenomen. Uw zorgverzekering en kraamzorgorganisatie kunnen u hierover meer vertellen. 

Bezoekers en naasten

Bezoekers van het Geboortehuis Leiden

Bezoekers zijn van harte welkom. Uw partner mag u bezoeken wanneer u dat wenst. Andere bezoekers zijn welkom tussen 15.00 en 20.00 uur. 

Bezoekers van de afdeling Neonatologie/NICU

Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind(eren). Ander bezoek is welkom tussen 15.00 en 20.00 uur.

Per 24 uur mag er naast de ouders nog 1 bezoeker maximaal 1 uur op bezoek komen. Dat kan tussen 15.00 en 20.00 uur. Uw bezoeker ontvangt hiervoor een bevestiging per e-mail, die hij of zij kan tonen bij de ingang.