Centrale Bloedafname (CBA)

Uw behandelend arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dit betekent dat u bloed moet laten prikken of urine, ontlasting of sputum moet inleveren. Dit gebeurt op de CBA van het LUMC. Uw behandelaar beslist welk onderzoek nodig is. Ook kunt u zijn doorverwezen voor een functietest of medicatiemeting. Deze testen plant uw arts in en worden alleen op afspraak uitgevoerd.
De centrale bloedafname.

Contact en locatie

U vindt de Centrale Bloedafname op de 2e verdieping van het LUMC hoofdgebouw.

Locatie
• Locatie: C-2-Q
• Routenummer: 116 

Openingstijden en contact
• Ma t/m vrij: 8.00 -17.00 uur
• Aanmelden kan alléén met een dagticket
• E-mail: bloedafname.kcl@lumc.nl

Waar kunt u terecht?

 • Volwassenen: U kunt bloed laten prikken bij de Centrale Bloedafname van het LUMC.
 • Kinderen: Bloedafname bij kinderen (tot 16 jaar) vraagt speciale aandacht. Daarom nemen we bij kinderen bloed af op de polikliniek Kindergeneeskunde: locatie J-6-S, route 652. Daar kunnen ook overige materialen van kinderen worden ingeleverd.

Route met de rolstoel
Komt u met de rolstoel naar het ziekenhuis? Dan gaat u vanaf de hoofdingang rechtdoor langs de roltrap. Voor de Centrale Inschrijfbalie gaat u linksaf. Voor de Centrale Bloedafname gaat u aan het eind van deze gang rechtsaf, voorbij de apotheek. Hier kunt u de lift nemen naar de tweede etage. De Centrale Bloedafname is dan richting de koffiehoek, direct aan de linkerkant.

Afspraak en uitslag

Bij de Centrale Bloedafname kunt u geen afspraak maken voor de afname van bloed en/of het ophalen of inleveren van materialen. De aanvraag van uw behandelend arts voor laboratoriumonderzoek is (samen met een dagticket) voldoende.

 • U kunt terecht op de Centrale Bloedafname van ma t/m vrij tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • U meldt zich aan bij de aanmeldzuil naast de ingang van de Centrale Bloedafname. U scant hier de QR-code van uw dagticket.
 • U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent, gaat u naar de juiste afnamecabine of balie.

Bij de Centrale Bloedafname kunt u geen afspraak maken voor de afname van bloed en/of het ophalen of inleveren van materialen. De aanvraag van uw behandelend arts voor laboratoriumonderzoek is (samen met een dagticket) voldoende.

 • U kunt terecht op de Centrale Bloedafname van ma t/m vrij tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • U meldt zich aan bij de aanmeldzuil naast de ingang van de Centrale Bloedafname. U scant hier de QR-code van uw dagticket.
 • U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent, gaat u naar de juiste afnamecabine of balie.

Heeft u vragen? Deze dient u te stellen aan de polikliniek van uw behandelend arts.

Let op: laboratoriumaanvraag beperkt beschikbaar

Een laboratoriumaanvraag is slechts een paar dagen ‘beschikbaar’. Indien de aanvraag niet meer beschikbaar is op de CBA, vragen wij u terug te gaan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

In een aantal gevallen, zoals voor een functietest of een AUC (area under the curve, medicijnspiegel), heeft de arts wel een afspraak gemaakt.

Uitslag onderzoeken

De uitslagen van het bloedonderzoek of het onderzoek van de urine, ontlasting of sputum gaan naar de aanvragend arts. Bij hem of haar kunt u naar de uitslag informeren. U kunt uw uitslagen ook digitaal inzien via Patiëntportaal mijnLUMC | LUMC.

Voorwaarden bezoek

U kunt op de Centrale Bloedafname langskomen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een dagticket (zie bij ‘Voorbereiden op uw bezoek).
 • U heeft een beschikbare digitale order of een papieren laboratoriumaanvraagformulier.

Voldoet u niet aan één of meerdere van deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Bloedprikken: hoe werkt dit?

Komt u naar het LUMC voor bloedafname? Lees wat u kunt verwachten en op welke wijze wij bloed kunnen afnemen.

Werkwijze bloedafname

Wij willen verwisselen van materialen voorkomen. Daarom vraagt de medewerker bloedafname u twee keer naar uw naam en geboortedatum. De eerste keer voor het printen van de etiketten en de tweede keer om deze te controleren. De medewerker doet vervolgens een elastische band om uw arm. Dat maakt het gemakkelijker een geschikte ader te vinden om bloed af te nemen. De medewerker prikt vervolgens uw ader aan.

Komt u naar het LUMC voor bloedafname? Lees wat u kunt verwachten en op welke wijze wij bloed kunnen afnemen.

Werkwijze bloedafname

Wij willen verwisselen van materialen voorkomen. Daarom vraagt de medewerker bloedafname u twee keer naar uw naam en geboortedatum. De eerste keer voor het printen van de etiketten en de tweede keer om deze te controleren. De medewerker doet vervolgens een elastische band om uw arm. Dat maakt het gemakkelijker een geschikte ader te vinden om bloed af te nemen. De medewerker prikt vervolgens uw ader aan.

Afhankelijk van de aangevraagde onderzoeken worden er één of meerdere buisjes afgenomen. Deze buisjes lopen automatisch vol. We kunnen ze wisselen zonder opnieuw te prikken. Als het laatste buisje vol is, halen wij de naald uit uw arm en vragen wij u de prikplek met een gaasje stevig af te drukken. Zo voorkomt u een blauwe plek. Daarna krijgt u een pleister op de prikplek. Als u bloedverdunners gebruikt kunnen wij een drukverbandje aanleggen. De buisjes sturen wij, voorzien van de etiketten, naar het laboratorium voor onderzoek.

Manieren van bloedafname

Wij kunnen bloed op verschillende plekken bij u afnemen:

 • Bloedafname in de elleboogholte: het liefst in de arm die u niet gebruikt;
 • Bloedafname op de bovenkant van de hand. Dit doen wij alleen als bloedafname in de elleboogholte onmogelijk is;
 • Als bloedafname niet op de bovengenoemde manieren lukt, nemen wij bloed af via een vingerprik;
 • In enkele gevallen plaatsen wij een infuusnaald. Dit doen we als er op meerdere tijdstippen bloed moet worden afgenomen (alleen voor de endocrinologische functietesten).

Na de bloedafname kunt u uw normale werkzaamheden weer verrichten.

Wie neemt bloed bij u af?

De bloedafname wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Zij zijn theoretisch en praktisch getraind in het afnemen van bloed. Zo werken er doktersassistenten, medisch analisten en verpleegkundigen op de Centrale Bloedafname.

Meerdere buizen bloed

De medewerkers bloedafname letten er altijd op dat bij ieder aangevraagd onderzoek de juiste buis wordt gebruikt. De verschillende types afnamebuizen hebben een andere kleur dop. Zo kunnen we makkelijk onderscheid maken.

Angst voor prikken

Ziet u altijd erg op tegen bloedprikken? Kunt u er niet goed tegen of bent u bang dat u flauwvalt? Geef dit dan bij de medewerker bloedafname aan. Wij nemen u serieus en doen ons best om u zo goed mogelijk te begeleiden. U kunt op verzoek liggend geprikt worden.

Veiligheid

Bij de bloedafname in het LUMC letten we op uw en onze veiligheid:

 • Bij bepaalde bloedafnames gebruiken we handschoenen. Deze zijn nodig om u als patiënt of de medewerker te beschermen;
 • De gebruikte bloedbuisjes zijn van onbreekbaar en milieuvriendelijk wegwerpmateriaal;
 • Alle buizen en naalden worden slechts één keer gebruikt;
 • Voor de veiligheid van patiënt en medewerker maken wij gebruik van veiligheidsnaalden. De naald wordt hierdoor direct na gebruik afgedekt.

Materiaal ophalen of inleveren

In overleg met uw behandelend arts moet u voor bepaalde testen urine, feces (ontlasting) of sputum (slijm dat u ophoest diep uit de longen) verzamelen. U kunt hiervoor bij de Centrale Bloedafname gratis opvangmateriaal ophalen. Daarna kunt u het materiaal ook inleveren bij de Bloedafname. Voor zowel het ophalen als inleveren van materiaal heeft u een dagticket nodig.

Materiaal ophalen of inleveren:

 • U kunt terecht op de Centrale Bloedafname van ma t/m vrij tussen 8.00 en 17.00 uur;
 • U meldt zich aan bij de aanmeldzuil naast de ingang van de Centrale Bloedafname. U scant hier de QR-code van uw dagticket;
 • U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent gaat u naar de balie waar ‘Afgifte/Ophalen Materialen’ staat.

In overleg met uw behandelend arts moet u voor bepaalde testen urine, feces (ontlasting) of sputum (slijm dat u ophoest diep uit de longen) verzamelen. U kunt hiervoor bij de Centrale Bloedafname gratis opvangmateriaal ophalen. Daarna kunt u het materiaal ook inleveren bij de Bloedafname. Voor zowel het ophalen als inleveren van materiaal heeft u een dagticket nodig.

Materiaal ophalen of inleveren:

 • U kunt terecht op de Centrale Bloedafname van ma t/m vrij tussen 8.00 en 17.00 uur;
 • U meldt zich aan bij de aanmeldzuil naast de ingang van de Centrale Bloedafname. U scant hier de QR-code van uw dagticket;
 • U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent gaat u naar de balie waar ‘Afgifte/Ophalen Materialen’ staat.

Let op: laboratoriumaanvraag beperkt beschikbaar

Een laboratoriumaanvraag is slechts een paar dagen ‘beschikbaar’. Indien de aanvraag niet meer beschikbaar is op de CBA vragen wij u terug te gaan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Hoe levert u materiaal in

Levert u het materiaal zo vers mogelijk in bij de Centrale Bloedafname. Doe dit altijd in opvangmateriaal van het LUMC. Wij accepteren geen eigen opvangmaterialen, zoals jampotjes of drinkflessen. Dit beïnvloedt namelijk de testresultaten. Medewerkers van de Centrale Bloedafname kunnen u voorlichten over het verzamelen en opvangen van de verschillende materialen.

Voor sommige onderzoeken moet u één of meerdere losse porties inleveren. Bekijk de volledige instructies via onderstaande folders:

Overgebleven materiaal

Soms is het nodig extra analyses uit te voeren om bepaalde bevindingen te controleren. Na de analyse vernietigen wij het materiaal doorgaans. Soms gebruikt het laboratorium restanten als testmateriaal. Bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. In zo’n geval zijn de monsters volledig anoniem. Uw gegevens staan hier niet meer op. Wilt u niet dat uw materiaal na afloop van het onderzoek nog wordt gebruikt? Geef dit dan bij uw arts aan (die het onderzoek heeft aangevraagd).