Kwaliteit van onze zorg

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet er alles aan om u de beste zorg te geven. Wij vinden het belangrijk om open te zijn over hoe goed die zorg is en over hoe andere patiënten de zorg ervaren. We bespreken de kwaliteit van de zorg met u en met diegene die het LUMC besturen. Ook meten we onze prestaties en laten we ons kwaliteitssysteem regelmatig door anderen toetsen.

Certificeren

Kwaliteitslabel.pngQualicor Europe controleert regelmatig of het LUMC voldoet aan de kwaliteitseisen. De controle (externe audit) wordt uitgevoerd met als doel de zorg voor patiënten te blijven verbeteren, veiliger te maken en te borgen. Zo wordt er gecontroleerd of er werkafspraken zijn die passen bij de manier van werken en of ze goed worden toegepast. Daarbij gaat het erom hoe goed de zorgprofessionals van het LUMC samenwerken. Maar ook hoe kennis en kunde over het gebruik van apparatuur, behandelingen en medicatie is georganiseerd. Als alles in orde is, krijgt het LUMC na de periodieke controle een certificaat.

Het laatste auditbezoek was in november 2022. Dit bezoek heeft geleid tot het behalen van de accreditatie. Hiermee toont het LUMC aan dat er veilige zorg geleverd wordt die voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Groot accreditatie Qmentum.jpg

Patiëntervaringsonderzoek

Om de kwaliteit van onze zorg voortdurend te verbeteren, zijn uw ervaringen zeer waardevol. Mogelijk wordt u hierover tijdens uw bezoek in het LUMC persoonlijk benaderd. Ook kunt u na uw verblijf schriftelijk een uitnodiging ontvangen om vragen te beantwoorden.

Daarnaast doen alle UMC’s mee aan een jaarlijks patiëntervaringsonderzoek door een onafhankelijk bureau. Het LUMC verstrekt daartoe uw adresgegevens, vertrouwelijk en voor eenmalig gebruik. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u bezwaar maken, meld dit dan via patientervaringen@lumc.nl.

Ziekenhuizen vergelijken

Op de landelijke website van Ziekenhuischeck kunt u kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen onderling vergelijken. Hier staan de kwaliteitsgegevens over onder meer sterfte, risicovolle operaties, infecties en pijnbestrijding. Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Sterftecijfers LUMC

Het LUMC stelt de sterftecijfers per diagnosegroep (ziekte) beschikbaar over de periode 2020-2022 (pdf). Deze cijfers zijn berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van gegevens uit de Landelijk Medische Registratie (LMR).

Klachten

Bent u niet tevreden over de geleverde zorg of u heeft een klacht over het LUMC? Dan horen we dat graag van u.