LUMC Women’s Heart Health Clinic

9 oktober 2023
leestijd
De LUMC Women’s Heart Health Clinic is onderdeel van het Hart Long Centrum Leiden en gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Decennia lang zijn hartziekten bij vrouwen onderbestudeerd, ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. Ons team draagt bij aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor elke vrouw door het bieden van gespecialiseerde zorg en ondersteuning, het geven van specifiek onderwijs en het bijdragen aan vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

Ons gezondheidsprogramma richt zich niet alleen op aandoeningen die uniek zijn voor vrouwen, maar ook op hart- en vaatproblemen die zich vaker voordoen bij vrouwen of die vaker niet (op tijd) gediagnosticeerd worden bij vrouwen.

Microvasculaire dysfunctie (aandoening van de kleine bloedvaatjes van het hart) en coronairspasme (tijdelijk samenknijpen van een kransslagader) kunnen klachten geven die passen bij doorbloedingsproblemen van het hart. Dit komt vaker voor bij vrouwen (ook wel “vrouwenhart” of ANOCA/INOCA genoemd), maar kan ook zeker bij mannen voorkomen.

Vanaf 1 september opent de Women’s Heart Health Clinic een speciale polikliniek voor patiënten met microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Patiënten kunnen hiernaartoe worden verwezen via hun huisarts of door een cardioloog uit een ander ziekenhuis.
Het behandelteam dat u kunt tegenkomen tijdens uw zorgtraject omvat een cardioloog (dr. Den Haan) en interventiecardioloog (dr. Al Amri en dr. Bingen). Alle patiënten die worden verwezen worden besproken binnen het behandelteam.

Bij microvasculaire dysfunctie is er sprake van een verminderde doorbloeding van de hartspier. De kleine bloedvaatjes van het hart hebben een verhoogde weerstand en kunnen niet goed verwijden, waardoor zuurstofrijk bloed minder goed naar het hart kan worden vervoerd en het hart last heeft van zuurstofgebrek.

Bij coronairspasme knijpt een kransslagader of soms een klein bloedvat, onwillekeurig en tijdelijk samen. Hierdoor vernauwt het bloedvat en is er sprake van zuurstofgebrek.

Meestal is er sprake van drukkende of stekende pijn óp de borst óf tussen de schouderbladen, maar ook kortademigheid of vermoeidheid kunnen op de voorgrond staan. De pijn kan uitstralen naar de armen, nek of kaken. Inspanning of emoties kunnen de klachten uitlokken, maar ze kunnen ook in rust ontstaan. De klachten kunnen langere tijd aanhouden.
Klassieke risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en hoog cholesterol spelen vaak een rol. Ook zijn er ‘vrouwspecifieke’ risicofactoren, zoals suikerziekte en/of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging.

De behandeling voor microvasculaire dysfunctie en coronairspasme bestaat uit medicijnen en het aanpassen van de leefstijl. De medicijnkeuze hangt af van uw diagnose, de ernst van uw klachten en eventuele risicofactoren en wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Het doel van de behandeling is het verminderen van uw klachten en verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Patiënten die veel klachten blijven ervaren in het dagelijks leven ondanks behandeling of die het vertrouwen in het lichaam terug willen krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een revalidatietraject speciaal afgestemd op patiënten met microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Wij werken hierbij nauw samen met o.a. dr. Sander Rodrigo, revalidatiecardioloog bij Basalt Revalidatie Leiden. Onze ervaring is dat met name vrouwen baat hebben bij dit speciale traject.

Als u klachten ervaart die misschien wel veroorzaakt zouden kunnen worden door microvasculaire dysfunctie of coronairspasme of u wilt graag uw vrouwspecifieke risico’s op hart- en vaatziekten weten, bijvoorbeeld omdat u tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk of suikerziekte had, bespreek dit dan met uw huisarts of cardioloog. Zij kunnen u verwijzen naar deze polikliniek.