Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden / wachtlijsten

Een universitair medisch centrum (umc) is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum, waar patiënten terecht kunnen voor zeer specialistische behandelingen. Zij krijgen meestal voorrang voor deze zogeheten topklinische of topreferente zorg. De wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen – de basiszorg – zijn bij het LUMC soms langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Uiteraard helpen wij patiënten meteen als zij acuut medische zorg nodig hebben.

Wachttijden verschillen per aandoening

De wachttijden voor een polikliniek, diagnose of behandeling zijn per aandoening verschillend. Op Ziekenhuischeck.nl vindt u een overzicht van de algemene wachttijden van het LUMC en andere ziekenhuizen. Deze wachttijden geven een algemeen beeld op basis van de wachttijdenregeling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bent u benieuwd naar de actuele wachttijd voor uw ziekenhuisbezoek of behandeling, neem dan contact op met uw huisarts of uw behandelaar. Huisartsen die patiënten willen verwijzen, vinden de wachttijden van zowel het LUMC als andere lokale ziekenhuizen op het digitale platform Zorgdomein. Zo weet de huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden voor uw aandoening op het moment dat hij/zij u verwijst.

Treeknormen

In 2000 zijn er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over wat de maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor niet-acute zorg. Deze richtlijnen staan bekend als de Treeknormen en worden gehanteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Treeknorm bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.