Wat doen we nog meer?

Op de Centrale Bloedafname doen we ook functietesten die uw behandeld arts heeft aangevraagd.

Endocrinologische functietesten

Bloedafname

Endocrinologie is een aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met hormonen en de organen die deze hormonen produceren. Voor de endocrinologische testen wordt meerdere keren bloed afgenomen binnen een bepaald tijdbestek. Er wordt meestal een infuusnaald in de arm aangebracht, die tijdens het onderzoek blijft zitten.Via dit infuussysteem wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen. 

Uitleg over de verschillende endocrinologische testen vindt u bij de patiëntenfolders van de afdeling endocrinologie.

Shirmertest (traanproductietest)

Voor deze test hangen we een papieren strookje in beide ogen om de hoeveelheid traanvocht te meten. De ogen dienen vervolgens vijf minuten gesloten te blijven. Vervolgens halen we de strookjes uit het oog en lezen de hoeveelheid traanvocht af.

AUC (Area under the curve)

Dit is een serie bloedafnames ter controle van de concentratie van bepaalde medicatie.

Bloedingstijd

Deze test meet de tijd die nodig is om het bloed tot stollen te brengen. Hiervoor geven we 3 kleine prikjes in de onderarm.