Centrale Bloedafname (KCL)

Uw behandelend (huis)arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dit kan betekenen dat u bloed moet laten prikken of urine/feces moet inleveren. Uw arts beslist, eventueel na overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u nodig is. Ook is het mogelijk dat u bent doorverwezen om een functietest uit te laten voeren, deze testen worden op afspraak uitgevoerd.

Komt u om bloed te laten prikken? Bekijk dan onze aanvullende maatregelen

Heeft u contact gehad met uw behandelend specialist over de noodzaak van de bloedafname? Als dat zo is en uw specialist heeft aangegeven dat hij/zij de uitslagen nodig heeft, is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden om op de Centrale Bloedafname langs te mogen komen voor bloedprikken:

 

  • U vertoont geen ziekteverschijnselen die in verband gebracht kunnen worden met het coronavirus.
  • U heeft onlangs niet gereisd vanuit een risicogebied.
  • U komt bloedprikken voor één van de poli’s binnen het LUMC.

Als u aan één of meer van deze voorwaarden niet voldoet, adviseren wij u om contact op te nemen met uw behandelend specialist. Verder vragen wij u vriendelijk doch dringend alle geldende maatregelen in acht te nemen.

 

Vooralsnog zijn de openingstijden van de Centrale Bloedafname ongewijzigd, maar we vragen u vriendelijk om ruim voor 16:30 uur te komen.

Waarom bloedafname?

Bloedafname

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal. Het laboratoriumonderzoek is voor:

  • het uitsluiten of vaststellen van ziekten;
  • het beoordelen van het verloop van een ziekte;
  • het controleren van een ingestelde behandeling;
  • preventief onderzoek.

Waar kunt u terecht?

Volwassenen kunnen bloed laten prikken bij de Centrale Bloedafname van het LUMC. Deze bevindt zich op locatie C2.

Bloedafname bij kinderen vergt speciale aandacht. Daarom wordt bij hen het bloed niet afgenomen op de Centrale Bloedafname, maar op de poli Kindergeneeskunde op H3-Q. Daar kunnen ook overige materialen van kinderen worden ingeleverd.    

Wanneer is de bloedafname open?

De bloedafname is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur. Op feestdagen (inclusief 3 oktober: Leidens Ontzet) is de Centrale Bloedafname gesloten. 

Wanneer wordt u het snelst geholpen op de Centrale Bloedafname: