Centrale Bloedafname (KCL)

Uw behandelend (huis)arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dit kan betekenen dat u bloed moet laten prikken of urine/feces moet inleveren. Uw arts beslist, eventueel na overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u nodig is. Ook is het mogelijk dat u bent doorverwezen om een functietest uit te laten voeren, deze testen worden op afspraak uitgevoerd.

Waarom bloedafname?

Bloedafname

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal. Het laboratoriumonderzoek is voor:

  • het uitsluiten of vaststellen van ziekten;
  • het beoordelen van het verloop van een ziekte;
  • het controleren van een ingestelde behandeling;
  • preventief onderzoek.

Waar kunt u terecht?

Volwassenen kunnen bloed laten prikken bij de Centrale Bloedafname van het LUMC. Deze bevindt zich op locatie C2.

Bloedafname bij kinderen vergt speciale aandacht. Daarom wordt bij hen het bloed niet afgenomen op de Centrale Bloedafname, maar op de poli Kindergeneeskunde op H3-Q. Daar kunnen ook overige materialen van kinderen worden ingeleverd.    

Aanmelden via LUMC-app

U kunt zich thuis of onderweg al aanmelden bij de Centrale Bloedafname via de LUMC-app. U krijgt een voorlopig oproepticket en maakt de aanmelding in het LUMC via een bluetoothverbinding definitief. De app geeft realtime informatie over de wachttijd op het moment van aanmelden. Zo weet u wanneer u aan de beurt bent en of u nog even tijd hebt om iets anders te doen.

De LUMC-app is gratis beschikbaar voor Android en iOS en te vinden door de zoekterm 'LUMC' in te voeren in de Play Store of App Store.

Wanneer is de bloedafname open?

De bloedafname is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur. Op feestdagen (inclusief 3 oktober: Leidens Ontzet) is de Centrale Bloedafname gesloten. 

Wanneer wordt u het snelst geholpen op de Centrale Bloedafname: