Centrale Bloedafname (KCL)

Uw behandelend (huis)arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dit kan betekenen dat u bloed moet laten prikken en/of urine, feces of sputum moet inleveren. Uw arts beslist, eventueel na overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u nodig is. Ook is het mogelijk dat u bent doorverwezen om een functietest uit te laten voeren, deze testen worden door uw arts ingepland en op afspraak uitgevoerd.

Komt u om bloed te laten prikken? Bekijk dan onze aanvullende maatregelen

Heeft u contact gehad met uw behandelend specialist over de noodzaak van de bloedafname? Als dat zo is en uw specialist heeft aangegeven dat hij/zij de uitslagen nodig heeft, is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden om op de Centrale Bloedafname langs te mogen komen voor bloedprikken:

  • u vertoont geen ziekteverschijnselen die in verband gebracht kunnen worden met het coronavirus.
  • u heeft onlangs niet gereisd vanuit een risicogebied.
  • u komt bloedprikken voor één van de poli’s binnen het LUMC.
  • u heeft een dagticket, verkrijgbaar in de centrale hal van het LUMC.

Als u aan één of meer van deze voorwaarden niet voldoet, adviseren wij u om contact op te nemen met uw behandelend specialist. Verder vragen wij u vriendelijk doch dringend alle geldende maatregelen in acht te nemen.

Vooralsnog zijn de openingstijden van de Centrale Bloedafname ongewijzigd, maar we vragen u vriendelijk om ruim voor 16:30 uur te komen.

Waarom bloedafname?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting (feces) of sputum. Het laboratoriumonderzoek is voor:

  • het uitsluiten of vaststellen van ziekten,
  • het beoordelen van het verloop van een ziekte,
  • het controleren van een ingestelde behandeling; preventief onderzoek.

Waar kunt u terecht?

Volwassenen kunnen bloed laten prikken bij de Centrale Bloedafname van het LUMC. Deze bevindt zich op locatie C-2-Q, route 116. Bloedafname bij Kinderen vergt speciale aandacht. Daarom wordt bij hen het bloed niet afgenomen op de Centrale Bloedafname, maar op de polikliniek Kindergeneeskunde op locatie J-6-S, route 652. Daar kunnen ook overige materialen van kinderen worden ingeleverd.

Wanneer is de bloedafname open?

De Centrale bloedafname is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

We vragen u vriendelijk om voor 16:30 uur te komen. Aanmelden is tot 16:55 uur mogelijk. Op feestdagen (inclusief 3 oktober: Leidens Ontzet) is de Centrale Bloedafname gesloten.

Wanneer wordt u het snelst geholpen op de Centrale Bloedafname: