Polikliniek

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Op de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie kunt u terecht als u last heeft van de huid, tandvlees en bot in en rond de mondholte, bijvoorbeeld door een aandoening of ongeval. Heeft u een ernstig aangeboren aandoening of later een aandoening of beperking gekregen? Dan bent u voor tandheelkundige zorg welkom in het centrum voor bijzondere tandheelkunde.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Patiënt krijgt scan van mond.

U kunt bij ons terecht als uw tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist u doorverwijst. Op de polikliniek stellen we dan de diagnose. Ook verrichten we diverse chirurgische ingrepen, plaatsen we implantaten en voeren we autotransplantaties en kaakcorrigerende ingrepen uit. De twee speerpunten van onze afdeling kaakchirurgie zijn botontstekingen en kanker aan hoofd-halsgebied.

Het centrum voor bijzondere tandheelkunde richt zich op tandheelkundige zorg bij patiënten met een ernstig aangeboren aandoening of een aandoening/beperking die op latere leeftijd is ontstaan. Het gaat vaak om patiënten die een moeilijke behandeling moeten ondergaan. Het kan ook zijn dat het om moeilijke omstandigheden gaat. Daar is specifieke zorg voor nodig. Wij hebben de deskundigheid, vaardigheden en faciliteiten die daarvoor noodzakelijk zijn.

Afspraak maken

Voor uw eerste bezoek vragen wij om een verwijsbrief en/of röntgenonderzoek. Als uw tandarts of dokter gebruik maakt van zorgmail, kan hij/zij deze gegevens mailen naar lumcmka@zorgmail.nl. Is dat niet het geval, vraagt u hem of haar dan de stukken te mailen naar mka@lumc.nl. De verwijsbrief en/of röntgenonderzoek (max. 1 jaar oud) moet dus aanwezig zijn vóór uw bezoek. Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij contact met u op, u hoeft zelf niet te bellen voor de afspraak. U ontvangt een bevestiging van de afspraak op uw emailadres. Uw afspraak is ook terug te vinden in uw patiëntenportaal MijnLUMC.

Voorbereiden op uw bezoek

Nadat u zich beneden heeft aangemeld bij de zuilen in de centrale hal met uw legitimatiebewijs, scant u uw gekregen dagticket bij de zuil van de polikliniek. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt vervolgens op uw naam opgeroepen.

De behandeling

Bent u verwezen voor een relatief eenvoudige ingreep, dan vindt deze meestal tijdens uw eerste bezoek plaats. U mag voor uw afspraak gewoon eten en/of drinken; u hoeft niet nuchter te zijn voor een behandeling op de polikliniek. Bij uw behandeling en controles kunt u soms met verschillende specialisten te maken krijgen. Dat kan samenhangen met de aard van de behandeling. Uw arts zal bij uw polibezoek definitief beslissen of de eventueel meegestuurde foto voldoet. Houd u er rekening mee dat een nieuwe foto alsnog nodig kan zijn.

Nadat u zich beneden heeft aangemeld bij de zuilen in de centrale hal met uw legitimatiebewijs, scant u uw gekregen dagticket bij de zuil van de polikliniek. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt vervolgens op uw naam opgeroepen.

De behandeling

Bent u verwezen voor een relatief eenvoudige ingreep, dan vindt deze meestal tijdens uw eerste bezoek plaats. U mag voor uw afspraak gewoon eten en/of drinken; u hoeft niet nuchter te zijn voor een behandeling op de polikliniek. Bij uw behandeling en controles kunt u soms met verschillende specialisten te maken krijgen. Dat kan samenhangen met de aard van de behandeling. Uw arts zal bij uw polibezoek definitief beslissen of de eventueel meegestuurde foto voldoet. Houd u er rekening mee dat een nieuwe foto alsnog nodig kan zijn.

Wachttijden

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de wachttijd te beperken. Toch kan het gebeuren dat een dokter voor een spoedgeval wordt weggeroepen. Of dat de patiënt vóór u meer tijd vergt dan was voorzien.
De dokters hebben ieder hun eigen spreekuur, daarom kan het voorkomen dat iemand die later in de wachtkamer is aangekomen, toch eerder wordt behandeld.

Financiële afhandeling

In principe gaan de rekeningen rechtstreeks naar de verzekering, tenzij u niet verzekerd bent of er is afgesproken dat de behandeling voor eigen rekening is. De kosten vallen onder uw basiszorgverzekering en niet onder uw tandartsenverzekering. Er zijn enkele kaakchirurgische behandelingen waarbij vooraf een machtiging van uw verzekering noodzakelijk is. Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.

Wilt u een afspraak maken met het centrum bijzondere tandheelkunde, dan is er een verwijsbrief nodig van uw tandarts, of specialist. In de meeste gevallen wordt een eerste consult vergoed, afhankelijk van uw verzekering en de duur van de afspraak.  Deze zorg valt onder de basiszorg van het ziekenhuis (en daarmee eigen risico) en niet onder uw tandartsenverzekering. Als u hier vragen over heeft, stel die dan aan uw verzekeraar. De behandelaar stelt samen met u een plan op en vraagt zonodig een machtiging aan bij uw verzekering. Afhankelijk van de goedkeuring machtiging kunnen er vervolgafspraken worden gepland.

Aanvullende informatie voor uw bezoek