Polikliniek

Medische Oncologie

Heeft u kanker en bent u doorverwezen naar het LUMC dan komt u op onze polikliniek Medische oncologie voor uw eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek bespreekt de medisch oncoloog ook welke, behandeling/begeleiding of welke behandelopties het beste voor u zijn.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Contact bij spoed/ernstige klachten is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar: 
Telefoonnummer: 071 - 529 80 73

Bij voorkeur belt u ons tussen 9.00 en 12.00. 

Twijfelt u of er sprake is van spoed? Raadpleegt u dan de belkaart (Ook beschikbaar in Engels).

Bel 112 bij acute, levensbedreigende aandoeningen.

Belangrijke informatie

 • Indien u klachten heeft die gerelateerd zijn aan de aandoening waarvoor u wordt geanalyseerd of onder behandeling bent kunt u contact opnemen met de polikliniek.
 • Voor vragen waar dezelfde dag iets mee moet belt u met de spoedlijn van de polikliniek Medische Oncologie.
 • Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts zal uw vraag dan beantwoorden op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.
Afspraak maken

Bel voor het maken of verzetten van een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur met de polikliniek Medische Oncologie op telefoonnummer 071 526 35 23 of neem contact op via polioncologie@lumc.nl.

Komt u voor het eerst bij ons op de polikliniek? Dan heeft u hiervoor een verwijsbrief nodig.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal MijnLUMC.

Voorbereiden op uw bezoek

Uw eerste bezoek aan de polikliniek

U heeft uw eerste afspraak met een internist-oncoloog (ook wel internist oncoloog genoemd) of met een arts in opleiding tot internist-oncoloog. U krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen; de arts die eindverantwoordelijk is voor uw medische zorg. In de praktijk krijgt u vaak te maken met meerdere artsen.

Daarna worden meestal vervolgafspraken gemaakt op de polikliniek en voor de dagbehandeling of verpleegafdeling. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals chemotherapie, immuuntherapie, hormonale behandeling en doelgerichte behandeling. Bij behandeling met chemotherapie heeft u een afspraak met een oncologieverpleegkundige om u voor te bereiden.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek

U heeft uw eerste afspraak met een internist-oncoloog (ook wel internist oncoloog genoemd) of met een arts in opleiding tot internist-oncoloog. U krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen; de arts die eindverantwoordelijk is voor uw medische zorg. In de praktijk krijgt u vaak te maken met meerdere artsen.

Daarna worden meestal vervolgafspraken gemaakt op de polikliniek en voor de dagbehandeling of verpleegafdeling. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals chemotherapie, immuuntherapie, hormonale behandeling en doelgerichte behandeling. Bij behandeling met chemotherapie heeft u een afspraak met een oncologieverpleegkundige om u voor te bereiden.

Wat kunt u verwachten?

Verloop van het eerste gesprek (maximaal 45 minuten):

 • De arts stelt u vragen over de klachten die u heeft. Ook stelt hij vragen over uw gezondheidsverleden en uw medicijngebruik.
 • Soms verricht de dokter ook een lichamelijk onderzoek.
 • Hij bespreekt met u welke behandelingen mogelijk zijn. Samen kijkt u wat er nodig is voor een behandelplan. U kunt ook vragen aan de dokter stellen.
 • U bespreekt met de arts de behandelopties of wat er nog nodig is voor een behandelplan.
 • Samen met de arts maakt u de keuze voor de behandeling.
 • Aan het einde van het eerste gesprek worden verdere afspraken gemaakt. Ook wordt er mogelijk bloed afgenomen of worden aanvullende foto’s gemaakt.

Keuze voor behandeling/begeleiding

Kanker is een lastig te behandelen ziekte. Er zijn bovendien vele soorten kanker. In het LUMC behandelen we verschillende oncologische aandoeningen. Deze vindt u terug in ons overzicht 'Oncologische ziektes en aandoeningen'. Elke verschillend kankertype heeft zijn eigen behandeling. De specialisten van het LUMC zijn goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en behandelingen per tumortype. Afhankelijk van een aantal parameters zoals tumortype, intensiteit van behandeling, uw vitaliteit, leeftijd, doel van de behandeling, uw wensen en ernst van verspreiding van de kanker zal een individueel behandel/begeleidingsplan gekozen worden. Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen mogelijk waar een keuze uit kan worden gemaakt. Soms wordt geadviseerd juist (eerst) een afwachtend beleid te volgen, bv als er (nog) geen klachten zijn ten gevolge van de tumor(en). De meest gegeven medicamenteuze behandelingen zijn:

 • Chemotherapie
 • Immuuntherapie
 • Hormonale behandeling
 • Doelgerichte behandeling

De voorkeur kan ook vallen op een gecombineerde behandeling, bijvoorbeeld een mix van verschillende medicijnen of een combinatie met een andere soort behandeling zoals bestraling (radiotherapie). Afhankelijk van de manier van toediening van de medicijnen kan het zijn dat u voor behandeling kortdurend in dagbehandeling wordt opgenomen, dat u gedurende meerdere dagen wordt opgenomen of dat u de medicatie thuis gebruikt.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis.

Bijwerkingen en voorlichting

De bijwerkingen kunnen per oncologische behandeling, maar ook per persoon, heel verschillend zijn.  We zullen u voorlichten over de meest voorkomende bijwerkingen. Ook wordt bij de meeste behandelingen een schriftelijk informatiepakket meegegeven, waarin de meest voorkomende bijwerkingen staan genoemd. U kunt hierin lezen hoe u de bijwerkingen kunt herkennen, wat u er eventueel aan kan doen en wanneer u contact op moet nemen met uw arts.

Vervolgafspraken

Na de eerste afspraak wordt een volgende afspraak gemaakt. Dat kan een afspraak op de polikliniek zijn, maar ook een afspraak per telefoon of video.

Aanvullende informatie voor uw bezoek