Polikliniek

Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde is heel breed. De interne geneeskunde houdt zich bezig met bijna alle organen van het lichaam. Een internist kijkt verder dan 1 orgaan of specifieke ziekten. U kunt bijvoorbeeld verwezen worden voor gewichtsverlies of koorts zonder oorzaak. U komt op de polikliniek Interne Geneeskunde nadat u bent doorverwezen door een specialist uit het LUMC of via een andere arts of specialist.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Bel 112 bij acute, levensbedreigende aandoeningen.

Arts voert controle uit bij patiënt.

Naast de polikliniek Interne Geneeskunde zijn er deelpoliklinieken:

U wordt eerst behandeld op de polikliniek Interne Geneeskunde. Mogelijk moet u langer onder controle blijven of heeft u andere behandelingen nodig. Dan verwijzen wij u naar een van de deelpoliklinieken uit het lijstje hierboven. Of naar een ziekenhuis bij u in de regio.

Het kan zijn dat u op onze polikliniek wordt behandeld door een internist-in-opleiding. Die werkt altijd onder toezicht van een internist. Een keer per week worden alle nieuwe patiënten besproken in het team. Dit team bestaat uit de behandelend arts en verschillende (deelspecialistische) internisten.

Belangrijke informatie

  • Indien u klachten heeft die gerelateerd zijn aan de aandoening waarvoor u wordt geanalyseerd of onder behandeling bent kunt u contact opnemen met de polikliniek.
  • Voor vragen waar dezelfde dag iets mee moet belt u met de spoedlijn van de polikliniek.
  • Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts zal uw vraag dan beantwoorden op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken, verzetten of afzeggen? Dan kunt u ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Het telefoonnummer van onze polikliniek is 071 526 18 50.
U kunt voor het verzetten van een afspraak ook naar ons mailen: internegeneeskunde@lumc.nl.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal MijnLUMC.

Wilt u een afspraak maken, verzetten of afzeggen? Dan kunt u ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Het telefoonnummer van onze polikliniek is 071 526 18 50.
U kunt voor het verzetten van een afspraak ook naar ons mailen: internegeneeskunde@lumc.nl.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal MijnLUMC.

Let op: Komt u voor het eerst bij ons op de polikliniek? Dan heeft u hiervoor een verwijsbrief nodig. Helaas kunnen wij u niet altijd als patiënt aannemen door beperkte tijd en ruimte. We nemen contact op als we met u geen afspraak kunnen inplannen.

Voorbereiden op uw bezoek

Uw eerste afspraak

Uw eerste afspraak (consult) op onze polikliniek duurt 45 minuten. Wij kunnen vragen of u eerder wilt komen, zodat een coassistent u eerst kan zien. Het LUMC is namelijk ook een opleidingsziekenhuis.

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts (internist) u vragen over de klachten die u heeft. Hij vraagt ook naar uw gezondheid en uw medicijngebruik. Verder doet de arts een lichamelijk onderzoek en bespreekt de arts met u of er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Als uw bloed onderzocht moet worden, dan kan dit vaak dezelfde dag via de Centrale Bloedafname. Andere onderzoeken zijn meestal op afspraak.

Uw eerste afspraak

Uw eerste afspraak (consult) op onze polikliniek duurt 45 minuten. Wij kunnen vragen of u eerder wilt komen, zodat een coassistent u eerst kan zien. Het LUMC is namelijk ook een opleidingsziekenhuis.

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts (internist) u vragen over de klachten die u heeft. Hij vraagt ook naar uw gezondheid en uw medicijngebruik. Verder doet de arts een lichamelijk onderzoek en bespreekt de arts met u of er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Als uw bloed onderzocht moet worden, dan kan dit vaak dezelfde dag via de Centrale Bloedafname. Andere onderzoeken zijn meestal op afspraak.

Vervolgafspraak

Vervolgafspraken duren over het algemeen 15 minuten. Ze kunnen telefonisch plaatsvinden of op de polikliniek. Ook werken wij met video-afspraken.

Aanvullende informatie voor uw bezoek