Orthoptisch onderzoek bij volwassenen

U heeft een afspraak bij de orthoptist gekregen, omdat u scheel kijkt, dubbelziet of niet goed kan bewegen met een oog. Hieronder leest u wat er gedaan wordt tijdens een orthoptisch onderzoek.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De orthoptist zal u eerst vragen stellen over de aard van de klachten. Ook zal gevraagd worden naar de algemene gezondheid en is het van belang om te weten of u medicijnen gebruikt en welke dat zijn.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Met behulp van een lampje en diverse testen wordt de oogstand en werking van de oogspieren onderzocht. Verder wordt er gekeken naar de samenwerking tussen de ogen. Een eventuele afwijking aan de oogstand wordt gemeten en de gezichtsscherpte wordt bepaald. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht naar de oogbewegingen. De testen zijn soms vermoeiend, maar niet belastend.

Een enkele keer is het nodig de ogen te druppelen om meer informatie over de bril-afwijking te krijgen. De druppels verwijden de pupil en schakelen het accommodatievermogen (vermogen tot scherpstellen) tijdelijk uit. Hierdoor kunt u last hebben van zonlicht en wazig zien. Het is verstandig om bij fel zonlicht (of sneeuw) een zonnebril mee te nemen. De druppels zijn na ongeveer 24 uur weer uitgewerkt, het uitwerken begint enkele uren na het indruppelen. Als er druppels nodig zijn kunt u na het onderzoek niet autorijden. 


Het onderzoek neemt 30 tot 45 minuten in beslag, maar kan langer duren als er aanvullend onderzoek nodig is of de ogen gedruppeld moeten worden. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Aan de hand van de verschillende onderzoeksgegevens wordt een diagnose gesteld en zo nodig overlegd met de oogarts. Afhankelijk van de afwijking kan er gesproken worden over een bril, een prismacorrectie, oefeningen of een operatie. Soms zijn er meerdere onderzoeken nodig, of krijgt u van de oogarts een verwijzing naar een andere specialist.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 – 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111
(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)

Meer informatie over het orthoptisch onderzoek is te vinden op de website www.orthoptisten.info