Ziekte van Kahler (Multipel myeloom)

Diagnose

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van een verdenking op een multipel myeloom. Een multipel myeloom is bekend onder de naam ziekte van Kahler. Het is een kwaadaardige aandoening van plasmacellen, die zich meestal in het beenmerg bevinden. Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Hematologie. U kunt dan meestal binnen 1 tot 2 werkdagen terecht voor een consult met een hematoloog.

Afspraak maken sneldiagnose multipel myeloom

Uw behandelend specialist of huisarts kan een afspraak voor u maken met de polikliniek Hematologie. U kunt ook zelf een afspraak maken via telefoonnummer 071-526 3568 (dagelijks van 9.00 - 12.00 uur). U heeft dan wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Op basis van de gegevens in de verwijzing wordt bepaald op welk spreekuur u het beste gezien kunt worden.

Sneldiagnose multipel myeloom

Als uw huisarts of specialist denkt dat er bij u sprake kan zijn van een multipel myeloom, dan is verder onderzoek nodig om dit aan te tonen of uit te sluiten.

Wat kunt u verwachten?

Sneldiagnose Ziekte van Kahler

Op de dag van het consult meldt u zich bij de balie van de polikliniek op B3-P. Tijdens het consult kunt u het volgende verwachten:

 • U wordt gezien door een hematoloog, die u vraagt u naar uw klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik.
 • Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan. 

Aanvullend onderzoek

Vaak is aanvullend noodzakelijk is om een multipel myeloom te bevestigen of uit te sluiten. Het gaat dan om de volgende onderzoeken:

 • Bloed- en urineonderzoek
  Bij het eerste consult wordt bloed bij u afgenomen op de Centrale Bloedafname op de 2e etage van het LUMC-hoofdgebouw, locatie C2.
 • Beeldvorming (een CT-scan)
  Op de dag van het 1e consult wordt een CT-scan gemaakt bij de afdeling Radiologie.
 • Beenmergpunctie 
  Als er sprake is van een multipel myeloom kan het nodig zijn dat er ook een beenmergpunctie  wordt verricht. Een beenmergpunctie is een onderzoek waarbij beenmergcellen worden weggeno¬men voor microscopisch onderzoek. Dit gebeurt door met een holle naald de beenmergholte aan te prikken in het bekken boven de linker of rechter bil. Dit gebeurt onder lokale verdoving.

Uitslag van het onderzoek

1 week na het 1e consult krijgt u de uitslag van het bloedonderzoek en de CT-scan op de polikliniek Hematologie. U hoort dan of er sprake is van een multipel myeloom. Als dat het geval is, vindt er aansluitend aan het 2e consult waarbij u de uitslag ontvangt een beenmergpunctie plaats. De week daarna zijn alle uitslagen binnen en bespreken we met u een voorstel voor een behandelplan op de polikliniek Hematologie.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt aan de arts(en). Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
 • Neem een actuele medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. U kunt een uitdraai bij uw apotheek opvragen.

Wie komt u tegen?

Er is een multidisciplinair team betrokken bij de sneldiagnose van het multipel myeloom.  Dit team bestaat uit een medisch secretariaat, een hematoloog, een radioloog, een patholoog, en een klinisch chemicus.

Waar vindt u meer informatie?