Wekedelentumor (sarcoom)

Ons onderzoek

Het LUMC doet voortdurend onderzoek naar betere onderzoeksmethoden en behandelingen van sarcomen. Binnen het LUMC is een groot aantal afdelingen betrokken bij de onderzoeken. Specialisten van bijvoorbeeld de afdelingen pathologie, radiologie, orthopedie, heelkunde, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde en medische oncologie werken samen om tot de beste onderzoeksresultaten te komen. Dankzij onze uitgebreide ervaring en expertise hebben we een leidende rol in diverse Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden.

Patiëntgebonden onderzoek

Onze specialisten doen veel onderzoek naar de biologische achtergronden van sarcomen en andere ziekten. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar sarcomen kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Deze patiëntgebonden studies richten zich op verbetering van de eerste behandeling van sarcomen en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten bij wie bestrijding van de tumor nu niet meer mogelijk is. Binnen het LUMC lopen meerdere studies, die regelmatig wisselen. Als u besluit mee te doen, informeren we u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Gebruik van nieuwe geneesmiddelen

Een onderzoeker bekijkt weefsel onder een microscoopAls patiënt hebt u er ook profijt van dat het LUMC naast een zorgcentrum een onderzoekscentrum is. Zo worden bij ons de nieuwste geneesmiddelen getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk meer effect. Deze middelen worden op het LUMC in studieverband aangeboden.

Als uw situatie zich hiervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze clinical trials. U kunt uw arts hiernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden uitgebreid met u bespreken.

Onderzoek naar sarcomen binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers uit verschillende specialismen samen in zogenaamde profileringsgebieden. Zo versterken we elkaar en komen we samen tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar sarcomen maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy.

Recent onderzoek naar sarcomen

Het LUMC heeft het voortouw genomen in een groot internationaal onderzoek naar wekedelentumoren. Wereldwijd hebben gespecialiseerde sarcoom-instituten bijgedragen aan dit onderzoek. Het doel was om te bepalen wat de invloed is van ruime en niet-ruime snijranden in combinatie met wel of geen bestraling (radiotherapie).

Ieder mens en sarcoom is verschillend. Veelbetekenend is dat kansen op een plaatselijke teruggroei (lokaal recidief) en overleving per persoon verschillen. De resultaten van het onderzoek ondersteunen behandelaars en patiënten in hun afweging tussen, mits mogelijk, ruime of minder ruime snijranden en behandeling met radiotherapie (voor of na de operatie). Het bijzondere is dat dit afgestemd kan worden op het sarcoom en de individuele patiënt. Dit onderzoek is gepubliceerd bij The European Journal of Cancer, een Engelstalige versie van deze publicatie is online te lezen.

PERSARC

Bovenstaande onderzoek heeft ook geleid tot de mobiele applicatie PERSARC (PERsonalized SARcoma Care). Deze app is ontwikkeld om u en uw behandelaar te ondersteunen bij de gezamenlijke besluitvorming. Sarcomen worden onderverdeeld op basis van de graad (I, II of III), waarbij hooggradige sarcomen over het algemeen meer kans hebben om te groeien en verspreiden dan laaggradige sarcomen. PERSARC focust op patiënten met een primair hooggradige wekedelentumor in hun arm- of beenregio die behandeld wordt met operatieve verwijdering (en radiotherapie).

De informatie in deze app is relevant voor patiënten met graad III sarcomen en niet voor andere sarcoomsubtypes dan in de app worden genoemd. Tevens is de app niet geschikt voor patiënten die chemotherapie vlak voor of na de operatie ontvangen. PERSARC biedt enkel ondersteuning bij het gesprek tussen u en uw behandelaar. De app is in geen geval een vervanging van goede medische zorg en geeft geen medisch advies.

U kunt de app gratis downloaden. Voor iPhone in de App store en Android bij Google Play.