Behandeling elders

Behandeling en controle in verwijzend ziekenhuis

Wanneer u verwezen bent door een internist uit uw woonplaats, is het noodzakelijk te bezien in hoeverre de door ons voorgestelde behandeling en poliklinische controle in het ziekenhuis dat bij u in de buurt is, kan worden verricht. Gezien onze beperkte capaciteit zullen uw Leidse hematoloog en uw verwijzende internist hierover al in een vroeg stadium contact hebben. Ook als u verder behandeld/gecontroleerd wordt in het plaatselijke ziekenhuis, zal er regelmatig overleg zijn tussen uw internist en de Leidse hematoloog. Voor een aantal behandelingen hebben wij reeds afspraken met andere ziekenhuizen in de regio, zodat het mogelijk is dat een deel van uw behandeling aldaar en niet in het LUMC zal plaatsvinden.