Prof. dr. J.A. van der Hage

Vakgebied(en)

  • Chirurgische Oncologie
  • Heelkunde Onderwijs
  • Borstkanker
  • Weke Delen tumoren
  • Melanomen

Introductie

Jos van der Hage is hoogleraar Heelkunde, in het bijzonder intra-curriculair onderwijs in de heelkunde en lid van het Divisie 1 bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Daarnaast is hij lid van het bestuur van het European Society of Surgical Oncology Education and Training Committee (ESSO ETC), een Europese vereniging die zich richt op het bevorderen van de wetenschap van oncologische chirurgie.


Patiëntenzorg

Als oncologisch chirurg houd ik mij bezig met de behandeling van patiënten met borstkanker, huidtumoren zoals melanoom en zogenaamde weke delen sarcomen. De combinatie van deze ziektebeelden is in die zin bijzonder, aangezien borstkanker een aandoening is dat erg vaak voorkomt en weke delen sarcomen behoren tot de zeldzame tumoren. Voor beide patiënten groepen wil ik mezelf maximaal inzetten door optimale klinische zorg te leveren, wetenschappelijk onderzoek te doen naar deze ziektebeelden en de nieuwe generatie artsen te onderwijzen hierin. Ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar samen met mijn collega’s in het LUMC en daarbuiten.


Research

Jos van der Hage studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 2006 op zijn proefschrift over borstkanker in een vroeg stadium. Vanaf 2009 was hij werkzaam als oncologisch chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. In 2017 heeft hij het hoogleraarschap – heelkunde met in het bijzonder intra-curriculair onderwijs – aanvaard. De titel van zijn oratie was Augmented reality in surgical education; Nicolaas Tulp in de 21ste eeuwJos van der Hage studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 2006 op zijn proefschrift over borstkanker in een vroeg stadium. Vanaf 2009 was hij werkzaam als oncologisch chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. In 2017 heeft hij het hoogleraarschap – heelkunde met in het bijzonder intra-curriculair onderwijs – aanvaard. De titel van zijn oratie was “


Met onderzoek houdt Jos van der Hage zich met name bezig met onderzoek naar borstkanker, zoals prognostische factoren van borstkanker, en onderwijs. Hij doet onderzoek naar verschillende methoden van het leren van chirurgische anatomie. Dit wordt gedaan met 3D-technieken en augmented reality.


Publicaties via PubMed


Onderwijs

Tevens ben ik werkzaam als hoogleraar medisch onderwijs. Met deze functie probeer ik naast mijn klinische taken het onderwijs voor de studenten Geneeskunde, maar ook studenten met een klinisch-technologische achtergrond door middel van wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. We proberen nieuwe innovatieve manieren van onderzoek, zoals 3D leren, te testen op een niveau waarbij we kunnen zien voor welke student het nuttig is, maar ook voor welke student het misschien niet nuttig is. Als onderdeel van het Onderwijs Expertise Centrum zijn we in staat om dit soort onderzoek met een breedveld van onderwijskundige experts op de juiste manier te kunnen uitvoeren.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden