Mw. drs. W.J. van der Made

Chirurg

Vakgebied(en)

  • Oncologische Mammachirurgie
  • Chirurgie bij kinderen
  • Algemene chirurgie

Introductie

Dr van der Made heeft haar studie geneeskunde gevolgd aan de Rijks Universiteit te Leiden, waar zij in 1993 afstudeerde als arts. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in het Leijenburg ziekenhuis te Den Haag en in het LUMC. In de laatste maanden van haar opleiding heeft zij stage gelopen op de afdeling kinderchirurgie van het AMC/VU te Amsterdam. Vanaf 2002, na het afronden van haar opleiding tot chirurg, is zij werkzaam als staflid chirurgie in het LUMC met als aandachtsgebied algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen en vanaf januari 2011 participeert zij eveneens in de oncologische mammachirurgie. Verder is zij hoofd van de polikliniek Heelkunde en voorzitter van de tumorwekrgroep mamma. 


Patientenzorg

Oncologische Mammachirurgie

Chirurgie bij kinderen 

Algemene chirurgie 

Hoofd polikliniek heelkunde  

Vaste consulent kindergeneeskunde LUMC

 

Mammachirurgie voorzitter tumor werkgroep oncologische mammachirurgie
Lid commissie professioneel gedrag
Lid commissie lijn beroepsvorming

Calamiteiten commissie LUMC analyse calamiteiten zieknhuisbreed

Lid werkgroep kindermishandeling

Werkgroep kind en ziekenhuis 


Participerend Boerhaave cursussen nascholing verpleeg-/huisartsen


Research

Publicaties

Lidmaatschap Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie
Nederlandse Vereniging voor oncologische chirurgie
European cancer organization (ECCO)


Opleiding / Bij,- en nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Opleiding

Docent blok Kind en Jongeren
Docent Context Medisch Handelen
Docent opleiding kinderverpleegkundigen regio Den Haag/Leiden
Docent opleiding operatie assistenten

Docent lijn beroepsvorming

Docent patient demonstratiecolleges 

Bestuurlijke activiteiten

Hoofd polikliniek Heelkunde
Vaste consulent afdeling kindergeneeskunde

Docent Blokonderwijs kind

Docent lijn beroepsvorming

Docent opleiding operatie assistenten 

Artsexamencommissie (lid)Docent ALCODocent opleiding verpleging  kindergeneeskunde regio Leiden/Den Haag

 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer K-02-99

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31715264005

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: made@lumc.nl

Downloads