Dr. André Baranski

Vakgebied(en)

 • Transplantatiechirurgie (lever, pancreas nier, abdominale orgaanuitname)
 • Chirurgische anatomie, in het bijzonder anatomie van abdominale organen
 • Hepatico-pancreatico-biliaire chirurgie
 • Buikwand reconstructie bij grote buik-littekenbreuk

Introductie

Dr. Baranski heeft zijn studie geneeskunde gevolgd aan de Medische Academie te Warschau (Polen), waar hij in 1985 afstudeerde als arts en in 1994 zijn opleiding tot chirurg voltooide. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde in 1990 op het proefschrift   “Factoren van invloed op het overleven van honden na orthotope allogene levertransplantatie“. Sinds 1997 is Dr. Baranski werkzaam in het LUMC als transplantatiechirurg met als wetenschappelijk belangstellingsgebied de uitname van organen. In september 2011 is hem het Honory Diploma of the European Board of Surgery toegekend, Qualifications in Transplantation Surgery, Module 1: Multi-Organ Retrieval, Module 2: Kidney Transplantation, Module 3: Pancreas Transplantation, Module 4: Liver Transplantation.


Patiëntenzorg

 • Lid Educational Commitee of the European Society for Organ Transplantation
 • Lid Landelijke werkgroep chirurgische anatomie (LISA)
 • Lid Landelijke groep van professionalisering van het orgaan uitnameteams  (NTS)
 • Lid Internationale groep van professionalisering van de orgaan uitnameteams in Europa (ESOT)


Research

Publicaties

Boeken

 • A.G. Baranski, Surgical Techniques of kidney retrieval, benching and transplantation, book written and edited by the oldest and biggest Polish Medical Editor PZWL Wydawnictwo Lekarskie , Warszawa ( Warsaw), September,  2017,
 • A.G. Baranski , W.L.M. Kramer, Kinder Traumatologie. Hoofdstuk 18, pagina 199 – 207,Chirurgische technieken voor het uitnemen van de abdominale organen bij pediatrische donoren. Uitgever: De Tijdstroom, Utrecht 2006
 • A.G. Baranski, P.M.J.G Peeters, J.A. van der Vliet, Orgaan-, en Weefseldonatie-, en Transplantatie in Nederland. Hoofdstuk 16, pagina 100-109. Chirurgische techniek voor uitname van abdominale organen bij multiorgaandonatie. Uitgever:  Nederlandse Transplantatie Stichting ( NTS) 
 • Baranski, Andrzej. Surgical Technique of the Abdominal Organ Procurement Step by Step, 2008, 274 illus., 272 in color., Hardcover. ISBN: 978-1-84800-250-0  About this book www.poczytaj.pl/269679

E-learning modules

 • Co-author e- learning MOOC course as a result of cooperation between Leiden University Medical Centre, Leiden, the Netherlands and Stanford University, USA: 2016 February, title: “Clinical Kidney Transplantation”. https://www.coursera.org/learn/clinical-kidney-transplantation.Promo film: https://www.youtube.com/watch?v=vHTTTwaR7R0&feature=youtu.be. More than 7300 participants from all over the world
 • E-learning module on the Abdominal Organ Procurement Surgery: Co- Author. Module is made on the basis of my book: Surgical Technique of the Abdominal Organ Procurement Step by Step. First in the World!, 2012. Please look at the introduction video: https://www.mod-surgery.org/website/introduction-video
 • International Edited CD-ROM. Author: Baranski A.G. , T. L. Kwiecen, Abdominal Multi Organ Donation Procedure. Step by Step. Scenario written and operation performed by A.G. Baranski. 10.000 copies. Leiden University Medical Centre, January 2002. Supported by unrestricted educational grant from Fujisawa GmbH, now Astellas, (in English). World wid

Lidmaatschap Wetenschappelijke Verenigingen

 • European Society for Organ Transplantation (ESOT)
 • Vereniging voor Orgaan Transplantatie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Transplantatie Vereniging
 • Orde van Medisch Specialisten
 • European Chapter of International HPBA (EHPBA)
 • European Liver and Intestine Transplant Association (ELITA)
 • Lowlands Institute of Surgical and applied Anatomy (LISA)
 • Polish Society for Organ Transplantation


Opleiding / Bij-, en nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Opleiding

 • Surgical Hemostasis, Vascular Sealing, Hernia Repair and Adhesion Prevention Baxter Education Centre, Advancing Bio Surgery Workshop, 2007, Wenen
 • European Postgraduate Gastro - Surgical School At The Academic Medical Center. One Day on Pitfalls in Liver Resection, 2007, Amsterdam 
 • Ethicon Biosurgery Innovation Meeting in Erasmus MC, 2010 Rotterdam 

Bij-, en nascholing

 • Avasculaire toegang tot abdominale organen en vaten - Een landelijke masterclass met kadaveronderwijs, 2012
 • Masterclass Chirurgische aspecten van uitnamechirurgie, 2011
 • Dutch Highlights at E-AHPBA 2011
 • Bootcongres 2011 Wetenschappelijk voorjaarscongres NTV
 • ESOT: The Donor's Surgeon, Napels, 2011
 • ESOT: European Board of Surgery, Glasgow, 2011
 • 3rd Russian National Organ Donor Explantation & Preservation Course, Sint Petersburg, 2011
 • ESOT-UEMS: The Donor’s Surgeon, Napels, 2010
 • XXIII Int Nat Congress of The Transpl Society, Vancouver, 2010
 • 2nd Russian National Organ Donor Explantation & Preservation Course, Sint Petersburg, 2010
 • Chirurgische aspecten van orgaanuitname, 2009
 • 14th Congress European Society for Organ Transplantation, 2009
 • 1st Russian Organ DonorExplantation&Preservation Course, Saint Petersburg, 2009
 • American Congress of Transplantation Society, 2009
 • Chirurgendagen 2009
 • 5-th European Donor Surgery MAsterclass & 3-rd Basic Course on the Split Liver, 2009
 • 3rd Groningen HPB day; farewell symposium Prof.dr. Maarten J.H. Slooff, 2009
 • ESOT: The Donor's Surgeon, Napels, 2009
 • 1st Russian National Organ Donor Explantation & Preservation Course, Sint Petersburg, 2009
 • EHPBA: Int Hepato-Pancreato-Biliary Ass, Verona, 2009
 • Chirurgische aspecten van orgaanuitname, 2008
 • HESPERIS COURSE, 2008
 • 4-th European Donor Surgery Masterclass and 2-nd Basic Split Liver Course, 2008
 • EPGS: One day on Pitfalls in Liver Resection, Amsterdam, 2007
 • Chirurgische aspecten van orgaanuitname, 2007
 • Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, 2007
 • European Donor Surgery Masterclass, 2007
 • Visit to the Royal Collage of Surgeon of England, 2007
 • 'Bootcongres 2007', wetenschappelijke voorjaarsvergadering NTV 

Bestuurlijke activiteiten

 • Lid en docent werkgroep chirurgische anatomie
 • Low Land Institute for Surgical Anatomy (LISA)
 • Ontwikkelaar en docent Landelijke Jaarlijkse Cursus Chirurgisch aspecten van orgaanuitname
 • Ontwikkelaar en docent European Donor Surgery Masterclass van European Society for Organ Transplantation ( ESOT)
 • Ontwikkelaar en docent Basic Split Liver Course van European Society for Organ Transplantation ( ESOT) en ELIZA 
 • Heelkunde onderwijscommissie
 • Docent Blokonderwijs Heelkunde VPC en KVA
 • Artsexamencommissie
 • Skilslab onderwijs LUMC - docent en instructor Basic and Masters Surgical Skills
 • Curriculumcommissie Klinisch Anatoom (commissie lid) nieuwe opleiding in het LUMC
 • Educational Commitee of the European Society for Organ Transplantation (lid)
 • Landelijke werkgroep chirurgische anatomie (LISA) (oprichter, lid en docent)
 • Projectonwikkelaar, lid en docent van Organisatie Comité Jaarlijkse masterclass cursus - Chirurgische aspecten van organenuitname – n vaste docent samen met R.PorteUMCG en NTS )
 • Projectonwikkelaar, lid en docent van Organisatie Comité European Donor Surgery 
 • Landelijke groep van professionalisering van de orgaan uitnameteams  (NTS) – lid
 • Internationale groep  van professionalisering van de orgaan uitnameteams in Europa (ESOT) - lid
 • Docent, opleider, instructeur chirurgische techniek van”  living  related “ transplantatie programma in het VU Amsterdam ( in het kader van samenwerking tussen LUMC en het VU)


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D6-21

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 526 6188

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: a.baranski@lumc.nl