Patiëntenfolder

RonaldMacDonald huis: Huisregels

Doel: inzicht geven in de huisregels en de hantering daarvan en op welke manier dit bekend gemaakt wordt aan gasten. 

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

   

Algemene Opmerkingen 

 • Huisregels worden aan gasten bekend gemaakt d.m.v. een formulier dat bij de inschrijving voorgelegd wordt en door de gasten ondertekend dient te worden (voor kennisname en akkoord). Inhoud bevat de volgende onderwerpen: 
  • Vergoeding verblijfskosten 
  • Verplichte borgsom sleutel 
  • Informatie over gebruik van algemene ruimten 
  • Gedragsregels 
 • Uitgebreide huisregels en toelichting hierop, staan vermeld in de ABC- gasteninformatie. Deze informatie bevindt zich in iedere gastenkamer.

Gebruikte afkortingen en begrippen 

 • (RMD) Huis: Ronald McDonald Huis Leiden 
 • WAKZ: Willem-Alexander Kinderziekenhuis 
 • LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum 
 • Contactpersoon WAKZ:  bestuurslid van het Ronald McDonald Huis en tevens werkzaam in het WAKZ; portefeuille bestuur betreft organisatie en personeelsbeleid. 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden 

 • Medewerkers van het  Huis zijn verantwoordelijk de gasten bij inschrijving de huisregels te overhandigen, zo nodig toe te lichten (b.v. bij niet Nederlands sprekende gasten) en een handtekening van de ouders te vragen t.b.v. kennisname en akkoord. 
 • Het huismanagement is bevoegd, wanneer gasten de huisregels overtreden, na overleg met de contactpersoon van het WAKZ/LUMC, een gele kaart uit te reiken. 
 • De mededeling over het ontvangen van een gele kaart wordt mondeling verstrekt. Daarna wordt dit schriftelijk vastgelegd; de gast(en) tekent (en) voor gezien. 
 • Het huismanagement is bevoegd gasten die een gele kaart hebben ontvangen en opnieuw  de huisregels overtreden, de toegang tot het huis te ontzeggen (in overleg met de contactpersoon van het LUMC). 
 • Verwijzende medewerkers van het WAKZ zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toelatingseisen voor het Huis; gasten die eerder de toegang tot het Huis zijn ontzegd, worden niet opnieuw aangemeld. 
 • Het huismanagement is verantwoordelijk voor het informeren van de vrijwilligers omtrent de huisregels. 
 • De contactpersoon WAKZ is verantwoordelijk voor het informeren van de medewerkers van het Kinderziekenhuis omtrent de huisregels. 

Verwijzingen & bijlagen 

 • Informatieformulier ‘Huisregels Ronald McDonald Huis Leiden’ 
 • ABC Gasteninformatie 
 • RMD Document toelatingscriteria 
 • RMD Document ontvangstprocedure 
 • Ronald McDonald Kinderfonds Document Minimumeisen Huisregels.

HUISREGELS RONALD McDONALD HUIS LEIDEN

Het bestuur, huismanagement en vrijwilligers heten u van harte welkom in het 

Ronald McDonald Huis Leiden. Wij hopen u en uw familieleden een gastvrije 

omgeving te kunnen bieden. Het Huis is 24 uur/dag bemand: overdag huismanagement en vrijwilligers en vanaf 21.30 uur is een zogenoemde ‘nachtwacht’ aanwezig, die beschikbaar is bij calamiteiten. Voor uw en onze veiligheid bevinden zich toezichtcamera’s in het Huis bij de ingang en in de hal. Om deze omgeving voor iedereen te kunnen garanderen heeft het Huis een aantal huisregels. 

ALGEMEEN 

In het Huis kunt u gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes, de keuken, de apparatuur (magnetrons, ovens, diepvriezer, wasmachines en drogers, computer, televisie, spelcomputers, dvd-spelers, fietsen e.d.) Het gebruik hiervan deelt u met anderen en kunt u niet uitsluitend voor uzelf opeisen of claimen. 

 • Laat de algemene ruimtes die u gebruikt netjes achter; 
 • U wordt geacht de rust in het huis in acht te nemen tussen 22.00 uur ´s avonds en 8.00 uur ’s morgens. 
 • De eetkamer is de enige plek in Huis waar gegeten mag worden. Op uw kamer en in de zitkamers is dit niet toegestaan. 
 • Vóór het uitschrijven dient u uw kamer schoon te maken en op te ruimen volgens de instructies, zoals u die in uw kamer kunt vinden; 
 • Vragen over de huisregels, problemen of klachten kunt u melden bij het huismanagement.

VERGOEDING VERBLIJFSKOSTEN 

De werkelijke kosten van een kamer bedragen ca. € 75,-. Dankzij de giften van sponsors en donateurs zijn de verblijfskosten slechts € 15,- per nacht per kamer. Aan het eind van uw verblijf in het Huis moet u het totaalbedrag contant of per pinbetaling afrekenen. Bij langdurig verblijf zorgt het huismanagement voor deelfacturen (twee wekelijks), die u verplicht bent om direct te voldoen.

GEDRAGSREGELS 

 • Ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en bezoek. 
 • Kinderen kunnen uitsluitend in het Huis verblijven onder begeleiding van een volwassene. 
 • Kinderen onder de 12 moeten uiterlijk om 21.00 uur naar de slaapkamer. 
 • Roken is in het gehele Huis niet toegestaan (ook niet op het balkon). Dit mag wel in de tuin. 
 • Alcoholgebruik is toegestaan, conform ‘thuisgebruik’. Dit betekent met mate en zonder overlast voor anderen. 
 • U mag, zonder toestemming, geen vertrouwelijke informatie verspreiden of gebruik maken van namen, foto’s of andere identificerende kenmerken van andere gasten of medewerkers. 
 • Huisdieren zijn in het Huis niet toegestaan (muv in functie zijnde hulphonden) 
 • Drugsbezit en – gebruik, alcoholmisbruik, geweld, mishandeling zijn niet toegestaan en reden tot onmiddellijke beëindiging van verblijf in het Huis. 
 • Ook storend of ongepast gedrag en/of discriminatie kan reden zijn om het verblijf in het Huis te beëindigen.

Het Leidse Huis is onderdeel van een landelijke organisatie. Om kosten te besparen en
efficiënt te werken hebben we één gezamenlijk database. Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in ons data bestand en ontvangt u ons kwartaalmagazine [t]Huis. 

Ik heb kennis genomen van de huisregels en ga hiermee akkoord 

Datum:                                            ………………………    Kamernr: ………

Naam en handtekening:                ………………………………………………