Patiëntenfolder

WAKZ: Overplaatsing van de Intensive Care kinderen en Intensive Care Neonatologie naar de kinderafdeling

Beste ouders/verzorgers, Binnenkort wordt uw kind overgeplaatst van de Intensive Care naar de Kinderafdeling Bos of Strand. Met de informatie in deze folder willen wij u hierop voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

   

Rust 

 • In principe ligt uw kind op een éénpersoons kamer. In de loop van de opname kan dit wijzigen.

 • Voor het welzijn van uw kind is het wenselijk dat gedurende de opname ten minste een van de ouders bij uw kind aanwezig is en dat een van de ouders blijft slapen (rooming-in). Gedurende de opname is het van belang dat uw kind in zijn/haar eigen bed slaapt, zodat de verpleegkundige op een verantwoorde manier zorg kan verlenen.

 • Door overplaatsing, medicatie of andere factoren kan uw kind onrustig zijn. Rust is belangrijk voor uw kind, het bevordert het herstel na een operatie of intensieve ziekte periode. Wij vragen u daarom bezoek af te stemmen op de situatie van uw kind. In de folder ‘Afdelingsinformatie vindt u informatie over de bezoektijden

Bewaking

 • De controles van uw kind worden gedaan d.m.v. de monitor.

 • Alarmen van de monitor kunnen ontstaan door verschillende oorzaken (ook door beweging en/of onrust). Deze alarmen zijn voor de verpleegkundige te zien op een monitor achter de balie en op een smartphone.

 • Alle verpleegkundigen dragen een smartphone bij zich. Deze smartphones zijn gekoppeld aan de monitor en zo kan de verpleegkundige uw kind goed in de gaten houden, ook als zij niet bij uw kind op de kamer is. De verpleegkundige komt afhankelijk van de ernst van het alarm wel of niet bij uw kind kijken.

 • Alle kamers zijn uitgerust met een camera. U kunt de camera zelf aan of uitschakelen. De camerabeelden komen bij de verpleegkundige op de smartphones en via de centrale monitor achter de balie. De beelden worden niet opgeslagen.

Controles

 • De verpleegkundige voert verspreid over de dag, avond en nacht verschillende controles uit bij uw kind. Hierbij kan gekeken worden naar de temperatuur, hartslag, ademhaling, bloeddruk, saturatie, COMFORT[1]score, pijnscore, wond en de algemene indruk van uw kind. 

Vochtbalans 

 • Om nauwkeurig in de gaten te houden hoeveel vocht uw kind binnen krijgt en hoeveel vocht uw kind verliest, wordt er een vochtbalans bijgehouden. Dit betekent dat de verpleegkundige noteert hoeveel uw kind drinkt of eet en dat de urine wordt gemeten of de luiers worden gewogen.

 • Mogelijk heeft uw kind een vochtbeperking. Het is daarom handig om de hoeveelheid vocht die uw kind mag hebben, over de dag te verspreiden. Dit kunt u in overleg met de verpleegkundige doen.

 • Als er bij uw kind een vochtbalans wordt bijgehouden, wordt uw kind dagelijks gewogen. Dit gebeurt in de ochtend. 

Verzorging

 • De verpleegkundigen op Kinderafdeling Bos of Strand zorgen voor meerdere kinderen.

 • De verpleegkundige zal samen met u, uw kind verzorgen. De verpleegkundige maakt afspraken met u over wie welke zorg op zich zal nemen.

Mobilisatie 

 • De fysiotherapeut kan bij uw kind langs komen om oefeningen te doen. 

 • Kinderen willen soms al snel uit bed om te lopen, spelen of fietsen. Maakt u zich hierover geen zorgen, kinderen voelen heel goed aan wat ze aankunnen. Plan wel voldoende rustmomenten in voor uw kind. 

 • Indien uw kind aan het hart geopereerd is, mag het de eerste zes weken na de operatie niet onder de oksels en/of aan de armen opgetild worden. 

Medisch pedagogisch zorgverleners

 • De medisch pedagogisch zorgverlener begeleidt uw kind bij het ziek zijn, de verpleegkundige handelingen en ondersteunt u bij het omgaan met uw zieke kind. Zij kunnen ook broertjes en zusjes begeleiden. 

 • Zodra de gezondheidstoestand van uw kind het toelaat kan uw kind een eigen dagprogramma krijgen. Daar hoort voor de oudere kinderen bijvoorbeeld ook de speelkamer en school bij.

Wij hopen dat deze folder u een goed beeld geeft over de verschillen tussen de Intensive Care en de Kinderafdeling. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij de verpleegkundigen van de kinderafdelingen of de Intensive Care.