Patiëntenfolder

Kinder (en baby) Comfort Team

Lees meer over Kinder (en baby) Comfort Team.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

De brug tussen ziekenhuis en thuis 

Voor wie? 

Het Baby en Kinder Comfort Team is er voor gezinnen met een (aankomend) ernstig ziek kind of een kind dat mogelijk niet meer kan genezen. Voor ouders* die zorgen en vragen hebben over de verzorging en begeleiding van hun zieke kind en over de manier waarop de ziekte invloed heeft op het hele gezin. Het team biedt actieve, persoonlijke en deskundige zorg en ondersteuning op maat. Zorg die enkele weken, maanden of jaren kan duren. 

* waar ouder(s) staat wordt ook verzorger(s) bedoeld. 

Het team 

In het Baby en Kinder Comfort Team werken verpleegkundigen samen met gynaecologen, kinderartsen, een (kinder)psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en eventuele andere professionals. Met zo’n team kunnen we maximale deskundigheid bieden. 

De Brug 

De verpleegkundigen werken vanuit het Baby en Kinder Comfort Team WAKZ. We maken kennis met u, uw (aankomend) kind en uw gezin, dus ook met broers en zussen. We overleggen en bedenken samen welke ondersteuning nodig is, kortom: we stemmen de zorg af op uw behoeften. We geven begeleiding en als het nodig is organiseren en coördineren we de zorg. Kwaliteit van leven staat bij ons voorop, vanaf de diagnose tot en met de nazorg. We werken nauw samen met de behandelend arts in het WAKZ-LUMC, uw huisarts en met de thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat het Baby en Kinder Comfort Team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie met uw huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan. 

Een vast aanspreekpunt 

Het team deelt specifieke kennis met u, uw huisarts, de hoofdbehandelaar en andere zorgverleners. Een vaste verpleegkundige uit het team draagt zorg voor de onderlinge afstemming tussen alle hulpverleners. Zo is voor kind en ouder duidelijk bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen. Vanuit het Baby en Kinder Comfort Team kunnen er, indien nodig, andere disciplines thuis worden ingezet.

Aanmelden 

De aanmelding bij het Baby en Kinder Comfort Team verloopt via de hoofdbehandelaar. 

Ook zorgprofessionals van binnen en buiten het ziekenhuis kunnen met hun specifieke vragen bij ons team terecht. 

Bereikbaarheid 

Het Baby en Kinder Comfort Team is telefonisch 5 dagen per week van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Telefonisch via 071-5262824. Per email babykindercomfortteam@lumc.nl.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar het algemene LUMC-nummer: 071-5269111 en vragen naar de dienstdoende kinderarts. 

Voor de prenatale zorg kunt u contact opnemen met uw gynaecoloog: …….. 

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 

Het Baby en Kinder Comfortteam werkt nauw samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ( www.nikhollandrijnland.nl). Het doel van het Kenniscentrum is de verbetering van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie op www.kinderpalliatief.nl.