Patiëntenfolder

Nuss procedure (pectus excavatum), leefregels voor kinderen

Uw kind is opgenomen geweest voor een Nuss procedure bij pectus excavatum. Er is, onder narcose, een metalen plaat in de borstkas van uw kind geplaatst. Hierbij is aan beide zijden van de borstkas een snede gemaakt, waarop steristrips zitten.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Geachte mevrouw/meneer, beste jongen/meisje,

Dit  leefregelformulier bevat informatie over de periode na ontslag. Wanneer er vragen zijn naar aanleiding van dit leefregelformulier, vernemen wij dit graag.


Afdeling Bos                              071 - 5263611

Afdeling Strand                         071 - 5262816

AUMC                                       020 - 5665693 (centrale nummer polikliniek kinderchirurgie)

Buiten kantooruren AUMC        020 - 5669111 via dienstdoende kinderchirurgie

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Het doel van de operatie is het opheffen van de trechterborst.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorafgaand aan de operatie, in de ochtend van de operatiedag:

Er zal voorafgaand de operatie een infuus worden geplaatst en bloed afgenomen.

De fysiotherapeut zal u informeren over  de beweegadviezen na de operatie.

Het onderzoek / de behandeling

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Gedurende de eerste 2 weken na ontslag:

* geen rugzak dragen

* niet fietsen/op de brommer of scooter rijden /autorijden

* geen gebruik maken van een hoogslaper

Verder is belangrijk:

* 6 weken niet sporten; zwemmen (slechts schoolslag) mag na 2 weken

* 6 weken niet met het vliegtuig

Bovendien: 3 maanden geen contactsport!

Bij ontslag wordt een brief met instructies van de fysiotherapie meegegeven.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Medicatie bij ontslag:

Paracetemol, diclofenac, zo nodig oxycontin of oxynorm.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Poliklinische controle:

Na 4-6 weken bij operateur in AUMC met controle lichtfoto (medisch fotograaf)

Na 6 of 12 maanden bij operateur en eventueel op indicatie.

Na 2,5 jaar.

Behandelteam

Follow-up:

De Nuss-bar wordt na minimaal 3 jaar verwijderd. Dit vindt plaats in een dagopname.

Meer informatie

Overig

Mochten er vragen en/of problemen zijn postoperatief, bijvoorbeeld bij koorts, benauwdheid, toegenomen pijnjklachten, wondproblemen, enz. neem dan contact op met 1 van de kinderafdelingen van het LUMC, het AUMC of, indien noodzakelijk, de Spoedeisende Hulp van het LUMC of het AUMC.