Patiëntenfolder

24-uurs bloeddrukmeting bij kinderen

Binnenkort onderga je een 24-uurs bloeddrukmeting. Hoe werkt het? Hoe kun je je voorbereiden? Dat lees je in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

In overleg met de arts is besloten een onderzoek te doen naar jouw bloeddruk gedurende 24 uur. Omdat de bloeddruk wordt gemeten over een langere periode, in jouw eigen omgeving en onder voor jou normale omstandigheden, kan een beter inzicht verkregen worden van jouw bloeddruk.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Wel is het handig om ruimvallende bovenkleding te dragen. De bloeddrukmeter wordt onder de kleding gedragen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De test: 

De bloeddrukmeting wordt aan de rechter bovenarm gedaan, net als bij een gewone bloeddrukmeting. Aan de band zit een lange rubberen slang die aan een recorder is bevestigd. Deze recorder, zo groot als twee mobieltjes bovenop elkaar, zit in een tasje die je de hele dag bij je moet dragen. Overdag wordt de bloeddruk automatisch ieder half uur gemeten, ’s nachts ieder uur. Voordat de meting plaatsvindt, klinkt een signaal. Probeer dan je arm even stil en ontspannen te houden. Voorkom onnodige bewegingen. `s Nachts is het signaal uitgezet. 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk de normale, dagelijkse activiteiten te doen. (dus gewoon naar school etc). Contactsporten worden afgeraden. Verder mag het kastje niet nat worden (bv douchen of zwemmen) en mag je niet in de zandbak of naar het strand. Dit om te voorkomen dat het kastje kapot gaat. 

Tijdens de meting moet je ook een dagboekje bijhouden. Schrijf in het dagboek de tijden waarop je actief bent, rustig zit of medicatie inneemt. Maar ook als je gaat slapen en wanneer je weer wakker wordt.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Duur van de test: 

De bloeddrukband moet 24 uur blijven zitten. Na 24 uur mag je zelf het kastje uitzetten, door op de rode knop te drukken, en de bloeddrukband afdoen. Als de test klaar is, kan jij (of je ouders) de bloeddrukmeter samen met de band en het dagboek inleveren bij de verpleegpost op de Polikliniek Stad. Het is ook mogelijk de bloeddrukbenodigdheden op te sturen, dit moet wel aangegeven worden bij het aanmeten van de band.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van de bloeddrukmeting krijg je van je behandelend arts.