Patiëntenfolder

Inwendige bestraling (brachytherapie)

Komt u voor inwendige bestraling? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over inwendige bestraling bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiotherapie.

Onze zorg

Wat is Inwendige bestraling (brachytherapie)?

Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Brachy betekent ‘op korte afstand, dichtbij’. De kankercellen worden van dichtbij bestraald door middel van één of meerdere radioactieve bronnen. Voor sommige behandelingen is het noodzakelijk om heel plaatselijk te bestralen. De inwendige bestraling heeft als voordeel dat een gerichte, lokale bestraling gegeven wordt, terwijl het omliggende gezonde weefsel veel minder straling krijgt. Brachytherapie kan in combinatie worden gegeven met uitwendige bestraling.  

De manier waarop deze bestraling gegeven wordt, is afhankelijk van de plaats die bestraald wordt. Er zijn verschillende technieken:  

  • Via een bronhouder (buisje, ook wel applicator genoemd), zoals bij gynaecologische (intra-uterine of cilinder) behandeling. Door middel van een speciaal bestralingsapparaat kan een heel klein bestralingsbronnetje in de bronhouder worden gebracht. De toevoerslang van het bestralingsapparaat wordt dan aan het uiteinde van het buisje gekoppeld. Hierna geeft het bestralingsbronnetje de straling af, precies op de plek waar dat gegeven moet worden. 
  • Via naalden direct in het weefsel zelf, zoals bij de prostaatbehandeling. Deze bestralingsbronnetjes blijven permanent in het lichaam achter.
  • Middels een radioactieve plaque direct op de tumor, zoals bij de oogmelanomen. Deze plaque blijft gedurende een aantal dagen op het oog zitten en geeft dan continu straling af. U verblijft dan op de verpleegafdeling en kunt gewoon bezoek ontvangen.
Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Wanneer u alleen voor inwendige bestraling bij ons op de afdeling komt, wordt alle informatie over de behandeling door de radiotherapeut-oncoloog gegeven. 

  

Indien u ook uitwendige bestraling heeft, krijgt u na ongeveer 2 à 3 weken uitwendige bestraling van de brachylaborant een uitnodiging voor een voorlichtingsgesprek brachytherapie. Dit voorlichtingsgesprek is aansluitend aan een afspraak voor uitwendige bestraling. De brachylaborant geeft u uitleg over de behandeling en u kunt de ruimte en het apparaat waarmee de inwendige bestraling wordt gegeven bekijken. Na het gesprek krijgt u de data waarop de inwendige bestralingen plaatsvinden. Tot slot krijgt u een folder waarin u de informatie nog eens rustig na kunt lezen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Bij aankomst op de afdeling Radiotherapie meldt u zich bij de balie (route 753). De baliemedewerker brengt de brachylaboranten op de hoogte dat u aanwezig bent en verzoekt u om plaats te nemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de bestralingsruimte. De brachylaborant legt alles nog eens rustig uit.  

Met behulp van een CT-scan of een MRI-scan wordt het te bestralen gebied in beeld gebracht. Dit gebeurt over het algemeen met de ingebrachte applicator in bestralingspositie. De radiotherapeut-oncoloog en de brachylaborant berekenen met behulp van deze informatie het bestralingsplan. Waarna uiteindelijk de bestraling gegeven kan worden. Van deze bestraling zelf voelt u niets.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Enkele weken na de laatste bestralingsafspraak heeft u de eerste controleafspraak met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog. Deze afspraak maakt de medewerker aan de balie voor u op de laatste bestralingsdag.