Patiëntenfolder

Elektrodiagnostiek (Visually Evoked Potentials/VEP) bij kinderen

Met een VEP-meting wordt de kwaliteit van de geleiding van de oogzenuwen onderzocht en kan een indruk verkregen worden over de functie van het centrale zien.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Voor het onderzoek worden vijf elektroden op het hoofd geplaatst: een op het voorhoofd, een midden bovenop, een op het achterhoofd, een links én een rechts van de elektrode op het achterhoofd. Het is van belang dat het haar de dag van het onderzoek gewassen en droog is en geen gel of lak bevat. Van tevoren wordt de huid ontvet met alcohol. Voordat de elektroden met een kalkachtige pasta worden geplaatst, wordt de huid wat gescrubd voor een goed contact met de elektroden. De elektroden worden met pleister of met behulp van wat pasta in het haar vastgezet.   

Na afloop van het onderzoek worden de elektroden weggehaald en wordt de pasta zoveel mogelijk verwijderd. Soms blijven er pastaresten achter die echter met een normale haarwasbeurt verdwijnen.  

  

Als uw kind een bril draagt, dient u deze mee te nemen!   

Tijdens het onderzoek zit uw kind voor een (TV)-scherm, waarop een zwart-wit schaakbordpatroon zichtbaar wordt. Hij/zij moet naar een plaatje in het midden van het schaakbord kijken, steeds oog voor oog (een oog wordt afgedekt). Vaak worden blokken van verschillende grootte aangeboden, in wisselende grijstinten.   

Als het onderzoek met de blokpatronen niet uitvoerbaar is worden lichtflitsen gebruikt. De uitslag is dan wat minder precies.   

Het onderzoek duurt, afhankelijk van de uitgebreidheid tussen 20 en 45 minuten. De ogen worden niet gedruppeld en het onderzoek beïnvloedt het zien niet. Het onderzoek is niet vervelend of pijnlijk. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

De meetgegevens moeten bewerkt en beschreven worden. U krijgt de uitslag van de oogarts, telefonisch of bij de volgende afspraak. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

LUMC, polikliniek Oogheelkunde 
Routenummer 598, locatie J3  

Tel. 071 – 526 8030   

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9:00 en 12:00 uur, toets 1  
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08:30 en 17:00 uur, toets 2  
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 – 16.00 uur, toets 4   

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)