Patiëntenfolder

Halsslagader; vernauwing van de (carotisstenose)

Vernauwingen in de halsslagaders ontstaan door slagaderverkalking. Een vernauwde halsslagader geeft vaak geen klachten, maar kan wel leiden tot een TIA of herseninfarct. Daarom is het in sommige gevallen nodig bij een vernauwing te opereren. Bij het LUMC zet een multidisciplinair team zich in om u de best mogelijke zorg te geven.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde.

Onze zorg

Wat is Halsslagader; vernauwing van de (carotisstenose)?

Een vernauwing in de halsslagader wordt meestal veroorzaakt door slagaderverkalking en is daarmee een vorm van hart- en vaatziekten. Uit een vernauwde halsslagader kunnen stolsels loslaten, die een herseninfarct of TIA kunnen veroorzaken.

Verschijnselen

De meeste mensen hebben geen klachten van de slagadervernauwing. Maar soms leidt een vernauwing aan de halsslagader tot een herseninfarct of een TIA. Klachten die dan kunnen optreden zijn een hangende mondhoek, onverstaanbare spraak of ledematen die niet meer goed gebruikt kunnen worden. Dit kunnen klachten zijn van tijdelijke of blijvende aard.

Oorzaak

Vernauwingen van slagaders ontstaan door slagaderverkalking. Hierbij ontstaan ophopingen van vet en lichaamscellen in de aderwand. De slagader wordt hierdoor steeds nauwer. Risicofactoren voor slagaderverkalking zijn onder andere hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken en diabetes. Ook erfelijkheid speelt een rol.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Multidisciplinair team 

Een multidisciplinaire samenwerking is onmisbaar voor goede patiëntenzorg. Een team van vaatchirurgen, radiologen en neurologen werkt daarom nauw samen om voor u de beste behandeling te kunnen vaststellen.

Expertise 

Het LUMC is goed in het uitvoeren van complexe vaatoperaties, waaronder operaties aan vernauwde halsslagaders. Patiënten worden bij ons zo veel mogelijk door een vaste vaatchirurg gezien. Zo leert uw arts u goed kennen en kan hij of zij optimaal rekening houden met uw persoonlijke situatie. 

Onderzoek 

Het LUMC is ook een centrum van onderzoek. We doen veel wetenschappelijk onderzoek naar vaatproblemen. Ons doel: therapieën ontwikkelen om vernauwingen van de halsslagaders te voorkomen of beter te behandelen. Zo onderzoeken we momenteel de risico op scheuren van een vernauwde vaatwand, en de relatie tussen ontstekingscellen en kleine bloedvaatjes in de vernauwde vaatwand.

Diagnose

Heeft u een TIA of een herseninfarct gehad en vermoedt de neuroloog dat een vernauwing in de halsslagader de oorzaak is? Dan krijgt u een afspraak bij een van de vaatchirurgen.

De neuroloog neemt contact op met de vaatchirurg. Hij of zij komt langs tijdens uw opname. Of u krijgt op zeer korte termijn een afspraak op de vaatpolikliniek. 

Uw afspraak: wat kunt u verwachten? 

Tijdens uw bezoek aan de vaatpolikliniek geeft uw vaatchirurg uitleg over de verschillende aspecten van een operatie aan de halsslagader. Indien nodig krijgt u een aanvullend duplexonderzoek op het zogenaamde ‘vaatlaboratorium’. Tijdens dit onderzoek wordt met een echo-apparaat informatie verkregen over de vernauwingsgraad van uw halsslagader. Het onderzoek wordt gedaan door een radiodiagnostisch laborant. 

Uitslag van het onderzoek

Tijdens uw opname op de afdeling neurologie zal uw neuroloog de uitslag van alle onderzoeken met u doornemen. Blijkt een operatie van de halsslagader nodig? Dan zal de vaatchirurg de operatie uitgebreid met u bespreken. Als u nog opgenomen bent, komt u of zij langs aan uw bed. Anders krijgt op zeer korte termijn een afspraak op de vaatpolikliniek.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Niet elke vernauwing van de halsslagader hoeft geopereerd te worden. Een operatie is nodig als u een herseninfarct of TIA heeft gehad en blijkt dat de halsslagader fors vernauwd is.  

De operatie

Tijdens de operatie verwijdert een van onze gespecialiseerde vaatchirurgen de oorzaak van de vernauwing. Deze bestaat meestal uit kalk en bevindt zich meestal rondom de splitsing van de halsslagader. De vernauwing wordt verwijderd door de binnenste laag van de halsslagader te verwijderen. Deze procedure heet een carotis endarteriëctomie. Daarna wordt het vat verwijd met een stukje kunstbloedvat. 

Soms is een operatie in de hals onwenselijk of niet mogelijk; bijvoorbeeld bij bestraling op de hals in het verleden, of als de patiënt geen narcose kan verdragen. In die gevallen kan het plaatsen van een stent in de halslagader overwogen worden.

Hoe kunt u zich op de behandeling voorbereiden?

Moet u geopereerd worden? Dan is het heel goed mogelijk dat u hierover vragen heeft. Schrijf deze op zodat u ze niet vergeet te stellen. Neem ook iemand mee naar het spreekuur om u te ondersteunen en met u mee te denken. 

Probeer voorafgaande aan de operatie zo goed en gezond mogelijk te leven. Gezond eten, en voldoende lichaamsbeweging is belangrijk, mits uw conditie dat toelaat. Stoppen met roken vermindert de kans op complicaties, ook als u kort voor de operatie stopt

Wat is de prognose?

De grootste risico’s bij een operatie aan een vernauwde halsslagader liggen in de periode rond de operatie. Zodra de eerste week voorbij is en er zich geen problemen hebben voorgedaan is de prognose van de aandoening goed. Het komt maar zelden voor dat een bloedvat opnieuw vernauwd raakt.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook van medisch onderzoek.  Regelmatig vragen we patiënten om mee te doen aan onderzoek. Momenteel bestuderen we bijvoorbeeld stukken bloedvat die tijdens de operatie bij een patiënt verwijderd zijn. Zo krijgen we meer inzicht in de oorzaken en het biologische mechanisme van vernauwingen aan de halsslagaders. De stukjes weefsel worden volledig anoniem opgeslagen, en zijn dus niets te linken aan patiëntengegevens.

Nazorg

Na uw behandeling in het LUMC blijven wij uw gezondheid volgen. U komt een aantal maal op controle, waarbij wij kijken of u goed herstelt en of de doorbloeding van uw halsslagader goed is.

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Of u na de operatie weer naar huis mag, is afhankelijk van de eventuele neurologische restverschijnselen die eventueel zijn opgetreden na uw herseninfarct. Het kan nodig zijn dat u naar een revalidatiecentrum gaat. Dit wordt in samenspraak met u, uw naasten, de neuroloog en de vaatchirurg bepaald. 

Na uw ontslag komt u een aantal maal bij ons op controle. Zo controleren wij zes weken na de operatie de doorstroming van de halsslagaders met een duplexonderzoek.  

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Na de behandeling zijn er een aantal symptomen waarvoor u op moet letten. Dit kunnen symptomen zijn die wijzen op een infectie (roodheid van de wond, koorts of ziek voelen). Of symptomen van andere complicaties (zwelling van de hals of neurologische klachten en/of hoofdpijn). Neem bij deze symptomen altijd contact op met de polikliniek of, buiten kantooruren, de spoedeisende hulp van het LUMC.  

Maakt u zich ergens zorgen over, of heeft u vragen? Ook dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek of de verpleegafdeling.

Contact bij problemen na uw behandeling

  • Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de Polikliniek Heelkunde, afdeling Vaatchirurgie: 071-5262377 (08.30-12.30 uur).

  • Buiten kantooruren kunt u onze spoedeisende hulp bellen.
Behandelteam

Behandelteam

Bij de diagnostiek en de behandeling van vernauwingen aan de bloedvaten van de halsslagaders in het LUMC is een groot aantal medewerkers betrokken: vaatchirurgen, neurologen verpleegkundig specialisten, vaatlaboranten en secretaresses. Zij vervullen allemaal hun eigen belangrijke rol in het multidisciplinaire team. De vaatchirurg is uw hoofdbehandelaar.

Prof. dr. J.F. Hamming

Chirurg

Drs. J. van Schaik

Chirurg

Dr. A. Schepers

Chirurg

Dr. J.R. Van der Vorst

Chirurg

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Ontwikkelen nieuwe therapieën 

We werken hard aan de ontwikkeling van therapieën om een vernauwing te kunnen voorkomen dan wel behandelen. Zo doen we momenteel onderzoek naar het risico op scheuren van de vernauwde vaatwand. Ook bestuderen we de relatie tussen ontstekingscellen en kleine bloedvaatjes in de vernauwde vaatwand.

Inzicht in oorzaak en mechanisme 

In dit onderzoek bestuderen we stukken bloedvat die tijdens de endarteriëctomie-operatie verwijderd zijn. Door te onderzoeken welke factoren en cellen aanwezig zijn in de vaatwand kunnen we meer over de oorzaken en het biologische mechanisme van vernauwingen aan de halsslagaders te weten te komen. De stukjes weefsel worden volledig anoniem opgeslagen, en zijn dus niets te linken aan patiëntengegevens.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op of volg de links voor aanvullende informatie. 

Patiëntportaal mijnLUMC

In het patiëntportaal mijnLUMC vindt u een duidelijk overzicht van uw behandelingen en hebt u inzicht in uw medische gegevens. Snel en veilig. Thuis, onderweg en in het ziekenhuis.

Patiënt verwijzen

Informatie voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen

Contactgegevens voor patiënten

  • Polikliniek Heelkunde, afdeling Vaatchirurgie: 071-5262377 (08.30 - 12.30 uur)