Patiëntenfolder

Bind- en spierweefselkanker (bot- en weke delen tumor)

Jaarlijks ziet het LUMC ongeveer 500 nieuwe patiënten met een bot of weke delen tumor. Het LUMC is een internationaal erkend centrum voor de behandeling van primaire bot- en weke delen-tumoren, bij volwassenen, adolescenten en kinderen met deze zeldzame aandoeningen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Onze zorg

Wat is Bind- en spierweefselkanker (bot- en weke delen tumor)?

Wat zijn weke delen? 

Weke delen zijn de verschillende weefsels die zich onder de huid, rondom de organen en botten of in de ruimtes daartussen bevinden. Weke delen zijn bijvoorbeeld spieren, bloedvaten, zenuwen, maar ook het onderhuidse vet- en bindweefsel. 

De meest toegepaste behandelingen voor deze vorm van kanker zijn: 

  • Operatie 
  • Chemotherapie 
  • Radiotherapie (bestraling) 

Soms is een combinatie van deze behandelingen noodzakelijk. 

Waarom u bij ons in goede handen bent

Speciaal voor deze aandoeningen is de polikliniek Bot en Wekedelentumoren opgericht waar sneldiagnostiek plaatsvindt. Binnen deze polikliniek vindt multidisciplinaire samenwerking plaats tussen verschillende specialisten: oncologische orthopeden en oncologisch chirurgen, oncologische neurochirurgen, thoraxchirurgen, klinisch oncologen, pathologen, pediatrische oncologen radiotherapeuten, radiologen, plastisch chirurgen en een verpleegkundig specialist.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De oncologisch chirurg van de afdeling Heelkunde zorgt ervoor dat het gezwel voor de behandeling zo goed mogelijk is onderzocht en voert zo nodig een operatie uit om de tumor van het bind- of spierweefsel te verwijderen. Tijdens de operatie wordt de tumor in het algemeen zo ruim mogelijk weggenomen. Dit betekent dat er geprobeerd wordt een laagje gezond weefsel rondom de tumor te laten zitten zodat de kans dat de tumor terug komt zo klein mogelijk wordt. Soms is het noodzakelijk om meer omliggend weefsel mee te nemen, bijvoorbeeld een gedeelte van, of de gehele, spier waar de tumor in zit. 

Weefselbesparende technieken 

Het LUMC heeft veel ervaring met het realiseren van een zo klein mogelijke grens (marge) tussen de tumor en het gezonde weefsel. Radiotherapie of chemotherapie voorafgaand aan de operatie kan daar soms bij helpen. De kansen op overleving zijn hierdoor zo groot mogelijk, terwijl de schade zo beperkt mogelijk is. Helaas is het niet altijd mogelijk de omliggende gezonde weefsels zoals bot, zenuwen en bloedvaten, maar ook inwendige organen te sparen, omdat de tumor door deze weefsels heen groeit of volledig omgeeft. Toch is ook het in deze gevallen vaak mogelijk om de tumor veilig te verwijderen. Specifieke informatie over de chirurgische behandeling van uw individuele wekedelentumor krijgt u van uw behandelend (orthopedisch) chirurg. 

Meer informatie

Handige links

Meer informatie over wekedelentumoren op www.kanker.nl