Patiëntenfolder

Ganglion Impar blokkade

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een Ganglion Impar blokkade zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de blokkade en instructies over wat te doen rondom de blokkade.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Onze zorg

Wat is een ganglion Impar blokkade?

Een blokkade van het ganglion impar is een behandeling die wordt toegepast als er sprake is van pijnklachten in het zadelgebied of pijnklachten ter hoogte van het staartbeen. Het ganglion impar is een zenuwknoop die deel uitmaakt van het autonome of onwillekeurige zenuwstelsel. Dit zenuwnetwerk is deels verantwoordelijk voor het pijngevoel in het staartbeen en het gebied rondom de anus. Een blokkade van dit zenuwnetwerk kan zorgen voor vermindering van pijn of een afname van de dosering van sterke pijnstillers.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen. 

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst   

Indien u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Indien dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC laboratorium.  

Kleding en sieraden   

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden blijven op de afdeling.   

Ook belangrijk   

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

 • U (mogelijk) zwanger bent

 • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

 • U geen pijn of klachten meer heeft

 • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. U komt op uw buik op de behandeltafel te liggen. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats voor de naald, ter hoogte van de bilnaad, bepaald. Vervolgens wordt de naald ingebracht. Met de hulp van contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naald op de juiste positie staat. Wanneer dit het geval is, dient de pijnspecialist een verdovingsvloeistof toe, eventueel met een ontstekingsremmer, om het ganglion impar te behandelen. Als deze blokkade met alleen lokale verdoving effectief blijkt, is een langdurige blokkade met een stroombehandeling (radiofrequente of RF behandeling) of langwerkende medicatie mogelijk. Meestal zorgt dit voor vermindering van de pijn binnen enkele dagen. De langdurige blokkade kan maanden effect hebben. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Als het nodig is, kan een ganglion impar blokkade herhaald worden. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Na de behandeling wordt u weer naar de afdeling teruggebracht. Hier blijft u minstens 30 minuten ter observatie.   

Naar huis   

Houdt u er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties. De volgende complicaties kunnen voorkomen:

 • Een bloeduitstorting: dit veroorzaakt een blauwe plek en kan ook pijn geven;

 • Pijnlijke plek in de bilnaad: dit verdwijnt spontaan binnen enkele dagen;

 • Pijn in de lies: door prikkeling van een zenuw, deze pijn verdwijnt na enkele dagen;

 • Een infectie: krijgt u koorts? Neem dan contact op met het pijncentrum.

 • Verminderd gevoel: tijdelijke afname van het gevoel in het rijbroekgebied is mogelijk.

 • Tijdelijke blaasfunctiestoornissen.

Als er ontstekingsremmers (corticosteroïden) zijn ingespoten, kunt u ongeveer tot 3 dagen na de behandeling last hebben van bijwerkingen. Deze gaan vanzelf weer over.

Mogelijke bijwerkingen zijn:   

 • Een rood of warm gezicht  
 • Opvliegers  
 • Ontregelde menstruatie  
 • De anticonceptiepil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn  
 • Spierkrampen 
 • Verhoogde bloedsuikerspiegel. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle   

U krijgt twee tot zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

U gaat door met de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een extra pijnstiller innemen.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

Polikliniek Pijnbehandelcentrum

Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 08.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur via telefoonnummer 071 - 526 2369.