ERC startsubsidies voor LUMC-onderzoekers Konda Babu Kurakula en Meta Roestenberg

22 november 2022
leestijd
De ERC maakt bekend dat onderzoekers Meta Roestenberg en Konda Babu Kurakula van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ieder een Starting Grant van 1,5 miljoen euro hebben ontvangen.

[This item is also available in English]

Roestenberg, hoogleraar Humane modellen voor vaccinontwikkeling bij de afdeling Parasitologie, zal de subsidie gebruiken om de ontwikkeling van vaccins tegen menselijke parasitaire ziekten te vergemakkelijken. Kurakula, onderzoeker aan de afdeling Cel- en Chemische Biologie, zal de 1,5 miljoen euro gebruiken om de moleculaire mechanismen te onderzoeken die longhypertensie bij vrouwen veroorzaken.

Hindernissen overwinnen

Honderden miljoenen levens worden wereldwijd getroffen door parasitaire ziekten zoals malaria, met name in door arme gebieden. Vaccins kunnen de ziekte en de economische gevolgen ervan helpen verlichten. Toch zijn er momenteel bijna geen anti-parasitaire vaccins goedgekeurd voor menselijk gebruik.

Roestenberg legt uit: "Eerdere studies op dieren laten zien dat vaccinatie met verzwakte parasieten een effectieve strategie is om immuniteit tegen parasieten op te wekken. Onlangs heeft onze onderzoeksgroep een vaccin met verzwakte parasieten vertaald naar mensen in klinische studies en een rol ontdekt voor de huid als een belangrijk immunologisch orgaan." Op basis van hun bevindingen stelt Roestenberg voor een volgende generatie uiterst doeltreffende vaccins te ontwikkelen. Haar onderzoeksproject wordt gezien als high-risk/high-gain en is gericht op het doorbreken van de impasse op het gebied van de ontwikkeling van parasietenvaccins, terwijl het nieuwe wegen biedt om de vaccinpijplijn te vullen.

Sekseverschillen herstellen

Pulmonale hypertensie is een zeldzame, progressieve ziekte die vooral voorkomt bij vrouwen. Het tast de longen en het hart aan door beschadigde bloedvaten en een stijgende bloeddruk in de longslagaders. "Op moleculair niveau wordt de aandoening gekenmerkt door de opeenstapeling van bepaalde longcellen die blijvend worden geactiveerd door een abnormale aanwezigheid van immuno-inflammatoire en metabolische genen. Dit kan onder meer in verband worden gebracht met geslachtschromosomen en geslachtshormonen zoals oestrogeen", aldus Kurakula. De beschikbare vaatverwijdende therapieën bieden patiënten echter geen genezing en maar een aanzienlijk overlevingsvoordeel.

Kurakula's FEMALE-PH project wil dergelijke mechanismen ontleden om nieuwe therapeutische doelwitten identificeren die de progressie van de ziekte bij zowel mannen als vrouwen met pulmonale hypertensie kunnen afremmen.

ERC-subsidies

De ERC is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor toponderzoek. Het financiert onderzoekers via vier subsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Een Starting Grant is bedoeld voor beginnende wetenschappers met een uitstekende staat van dienst die klaar zijn om zelfstandig te werken en het potentieel hebben om een onderzoeksleider te worden. De financiering geldt voor een periode van vijf jaar.

Foto: van links naar rechts Konda Babu Kurakula, Pancras Hogendoorn, Meta Roestenberg en Pieter de Koning.