Ongevalschirurgie J9-Q

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Binnenkort wordt u voor een operatie of behandeling opgenomen op de afdeling Ongevalschirurgie van het LUMC te Leiden. Deze folder is ook bedoeld voor u als “acute” patiënt op onze afdeling. U leest deze informatie dan als u inmiddels bent opgenomen. 
Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op de afdeling. Informatie over algemene zaken kunt u terugvinden in de folder “Uw verblijf in het ziekenhuis”. Mocht u deze folder voor de opname niet hebben ontvangen, dan kunt u er bij de verpleging om vragen.

De afdeling

De afdeling bevindt zich in de J-Kern op de 9e etage. (J9-Q) De afdeling is opgebouwd uit twee teams, één team voor urologie patiënten en patiënten die na een ongeval geopereerd of geobserveerd moeten worden. Daarnaast is er één team voor patiënten die een orthopedische operatie moeten ondergaan. Elk team wordt geleid door een verpleegkundig teamleider. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van het verpleegkundig hoofd.

De afdeling beschikt over 1, 2 en 4 persoonskamers. Er wordt gemengd verpleegd, dit wil zeggen dat mannen en vrouwen op één kamer kunnen worden verpleegd. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen wanneer u hier problemen mee heeft.

Omdat het ziekenhuis 24 uur per dag zorg verleent, wisselen de verpleegkundigen elkaar in drie diensten af. Per dienst krijgt u een verpleegkundige toegewezen die u verpleegt. Deze vorm van verplegen wordt patiëntentoewijzing genoemd. Bij de balie hangt een bord waarop staat aangegeven welke verpleegkundige voor u zorgt. Deze verpleegkundige is op de hoogte van uw behandeling en verzorging. Dat betekent dat u en uw familie met vragen terecht kunt bij deze verpleegkundige. Tijdens de wisseling van dienst worden eventuele bijzonderheden met betrekking tot de verzorging en behandeling doorgegeven aan de verpleegkundigen die de dienst overnemen. Alle informatie wordt genoteerd in een verpleegkundig dossier. Uiteraard waarborgen wij uw privacy.

De opnamedag

U kunt de dag voor de opname met de afdeling bellen om af te spreken hoe laat u opgenomen moet worden.
Wanneer u de lift uitkomt (afdeling J-9) volgt u het bordje ‘ongevalschirurgie’ tot aan de balie. Daar meldt u zich bij één van onze afdelingssecretaresses. Vervolgens zal één van de verpleegkundigen van de afdeling het opnamegesprek met u voeren.

Een aantal routinehandelingen worden verricht, waaronder bloedafname. Bent u ouder dan 60 jaar, dan wordt op indicatie van de anesthesist een elektrocardiogram (hartfilm) gemaakt.

Medicijnen

U wordt verzocht bij opname de medicijnen die u gebruikt in hun oorspronkelijke verpakking mee te nemen, of indien mogelijk een uitdraai van de medicijnen door uw apotheek. Wij kunnen dan exact noteren welke medicijnen en welke hoeveelheid u hiervan gebruikt.

Kleding

Afhankelijk van de operatie die u ondergaat en de bedrust die u daarna moet houden is het aan te bevelen ruime, korte, aan de voorkant sluitende bedkleding mee te nemen. Als u gaat oefenen met lopen, wordt kleding geadviseerd die gemakkelijk en snel kan worden aangedaan.

Schoenen

Wij adviseren u schoenen mee te nemen waarop u gemakkelijk loopt. Dus géén hoge hakken of slippers e.d.

Bezoektijden

maandag t/m vrijdag
van 14.15 – 15.00 uur
  en 17.30 – 19.30 uur

zaterdag en zondag
van 14.15 – 19.30 uur

De dag van de operatie

Op de dag van de operatie kan een contactpersoon na 14.00 uur naar de afdeling bellen om naar uw toestand te informeren. Het telefoonnummer is 071 – 5262900/5263897.
Het is wenselijk dat de contacten tussen de afdeling en familieleden en vrienden via één contactpersoon verlopen. Maak hierover van te voren afspraken. De afdeling verstrekt alleen informatie aan de bekende contactpersoon.

Dagindeling

Misschien is dit de eerste keer dat u opgenomen wordt/bent in een ziekenhuis. Om u een indruk te geven hoe een dag verloopt, volgt hier de dagindeling.

De dagelijkse visite en de grote visite

’s Morgens om 8.00 uur komen bij u langs: de zaalarts, de arts-assistent, de stafarts, co-assistenten en een verpleegkundige. Dit is een korte ochtendvisite waarbij weinig tijd is voor uitgebreid overleg. Indien u de arts uitgebreider wilt spreken kunt u dat aangeven. In de loop van de dag zal de arts dan bij u langs komen.

Elke maandagmiddag is er een multidisciplinair overleg. In dit overleg worden met diverse disciplines zoals de artsen, verpleegkundigen, de fysiotherapeut een behandel-/verpleegplan voor de komende periode gemaakt. 

Maatschappelijk werk

Voor problemen ten aanzien van uw verblijf in het ziekenhuis, de verwerking van uw ziekteproces of het regelen van uw ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingshuis, kunt u een afspraak maken met de maatschappelijk werker van de afdeling. U kunt dit doen via de behandelend arts of één van de verpleegkundigen.

Bij bepaalde ingrepen zal de schakelverpleegkundige of de maatschappelijk werker op verzoek van de behandelend arts u bezoeken, om zaken met betrekking tot uw (tijdelijke) overplaatsing naar een verpleeghuis met u te bespreken.

  • Voor het aanvragen van thuiszorg kunt u contact opnemen met de verpleegkundige.
  • Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u, of een mantelzorger, terecht bij het gemeentehuis.

Ontslag

Tijdens uw opname zal met u overlegd worden in hoeverre er nog hulp na ontslag uit het ziekenhuis geregeld moet worden. Er zal dan bekeken worden in hoeverre verdere behandeling/revalidatie in een verpleeghuis noodzakelijk is en of u thuis eventueel wijkverpleging en/of fysiotherapie nodig heeft.
Het vervoer bij ontslag dient u zelf te regelen (eventueel via ziektekosten verzekeraar).

Krukken

Indien het noodzakelijk is dient u krukken op de dag van ontslag van huis mee te laten nemen. Deze zijn verkrijgbaar bij de Stichting Thuiszorg. U dient hier dan wel lid van te zijn/worden.
Als u geen lid bent van de Stichting Thuiszorg, kan de gipskamer van het ziekenhuis bemiddelen bij de aanschaf.

Post

Wanneer familie of vrienden u post willen sturen, dan moet deze als volgt geadresseerd worden:
Naam ....................
LUMC
Afd. J9-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Contact

Verpleegafdeling 071 - 5263897


november 2010