Praktische informatie

Een opname in het LUMC is vaak al spannend genoeg. We doen er daarom alles aan om uw verblijf zo prettig en vlot mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door verschillende onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te plannen. Dat noemen we een ‘zorgpad’. Voorop staat dat u steeds de centrale rol speelt bij alles wat er met u tijdens de opname gebeurt.

Behandelmethode in overleg

Wordt u opgenomen in het LUMC, dan is het mogelijk dat u te maken krijgt met meerdere onderzoeken. Verder bekijken uw behandelaars welke behandelmethoden er zijn. Dit wordt altijd met u besproken. We zorgen dat u weet wat u kunt verwachten en er is alle ruimte om vragen te stellen. Een voorgestelde behandeling start pas met uw instemming. Wel kan het zo zijn dat een eventueel door uzelf gewenste behandeling niet mogelijk is. Bijvoorbeeld vanwege medische overwegingen.

Ik heb toch nog vragen. Wat nu?

Een diagnose roept vaak een heleboel vragen op die soms pas achteraf te binnen schieten. Bijvoorbeeld als u thuiskomt na een gesprek met een specialist of na een zoektocht op internet. Stel die vragen gerust alsnog. De polikliniekmedewerker of verpleegkundige op uw afdeling is uw vaste aanspreekpunt. Deze beantwoordt uw vragen zelf of brengt u in contact met uw behandelend arts. De naam van uw behandelend arts vindt u op uw afspraakkaart. Daarop staan ook de naam en het telefoonnummer van uw aanspreekpunt.

Uw behandelaars

In een academisch ziekenhuis bent u vaak bij meerdere specialisten onder behandeling. Het kan zijn dat u met een vraag zit waar u met uw behandelend arts niet uitkomt. Of dat u tegenstrijdige adviezen krijgt die u niet kunt oplossen met de artsen afzonderlijk. Neem dan contact op met uw regievoerend arts. De contactgegevens van uw regievoerend arts staan op uw (laatste) afspraakkaart. Ben u opgenomen in het LUMC? Dan is de zaalarts uw regievoerend arts.

Door de aard van een universitair medisch centrum zijn bij uw behandeling meer hulpverleners betrokken dan in een algemeen ziekenhuis. U zult dus vaak meer artsen tijdens uw behandeling zien dan in de meeste ziekenhuizen het geval is. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken.

Tot uw behandelteam behoren onder andere medisch specialisten, arts-assistenten (artsen die opgeleid worden tot medisch specialist), co-assistenten (studenten in opleiding tot arts), verpleegkundigen, student-verpleegkundigen, voedingsas¬sistenten, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ook kunt u verpleegkundig specialisten of physician assistants treffen. Dit zijn verpleegkundigen of paramedici die speciaal zijn opgeleid om bepaalde routine matige handelingen van de artsen over te nemen en een coördinerende rol in uw behandeling hebben.

Patiëntportaal

Wilt u uw medische gegevens inzien, dan kan dat heel makkelijk via ons patiëntportaal mijnLUMC. Hier kunt u ook zelf afspraken maken met een aantal poliklinieken. Bijvoorbeeld voor vaccinatie. Het Patiëntportaal is een beveiligde digitale omgeving. Alleen u heeft toegang tot uw gegevens.

U kunt bij het Patiëntenservicebureau terecht voor vragen en informatie rondom uw verblijf en bezoek in het LUMC en over de voorzieningen in het ziekenhuis.