Werken bij

De Klinische Epidemiologie heeft als hoofdtaken wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hiervoor zijn momenteel circa 40 medewerkers werkzaam bij de Epidemiologie. Deze medewerkers zijn onder te verdelen in:

Wetenschappelijk personeel:
6 hoogleraren, senior-onderzoekers, post-docs en promovendi. 

Contactpersoon: mw Y. Souverein, management-assistent

Datamanagement:
Contactpersoon: mw I. de Jonge, hoofd datamanagement

Analisten:
Contactpersoon: mw P.J. Noordijk, analist

Secretariaat:
Contactpersoon: mw Y. Souverein, management-assistent

Stagiaires: Binnen de verschillende onderzoekslijnen van de Klinische Epidemiologie is geregeld ruimte voor stages zowel voor studenten Geneeskunde als studenten Biomedische Wetenschappen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw Y. Meuleman.

Eventuele vacatures worden vermeld op de centrale vacature-site van het LUMC.