Cursus Klinische Epidemiologie

Elk jaar organiseert de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC, in samenwerking met de Boerhaave Nascholing, de cursus Klinische Epidemiologie op Schiermonnikoog. De eerstvolgende editie van deze cursus zal plaatsvinden van zondag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2024.

Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij patiëntgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen zowel klinisch werkzame artsen, assistent-geneeskundigen, maar ook specialisten en onderzoekers in opleiding (AIO’s en OIO’s) zijn. De cursus richt zich met name op observationeel onderzoek.

Doel van deze intensieve cursus is de deelnemers in één week tijd de basisprincipes van epidemiologisch onderzoek bij te brengen die nodig zijn bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal voortdurend theorie afgewisseld worden met oefeningen, zodat de deelnemers de gangbare epidemiologische analysemethoden aanleren, met potlood en papier en ondersteund door computerdemonstraties.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands. Eenmaal per 4 jaar wordt de cursus ook gegeven in het Engels. Zie hiervoor onze webpagina 'International Course on Schiermonnikoog'.

Doelgroep

Klinisch werkzame artsen, assistent-geneeskundigen, specialisten en onderzoekers in opleiding (AIO’s en OIO’s)

De inschrijving voor de editie 2024 is sinds vrijdag 3 november 2023 gesloten.

Cursuscoördinator: Yvonne Souverein (y.souverein@lumc.nl).

Gezien het intensieve karakter van de cursus kan er slechts een beperkt aantal (ca. 40) deelnemers toegelaten worden. Vanwege dit beperkt aantal cursusplaatsen vindt er een selectie plaats. Inschrijving geeft derhalve geen recht op deelname.