Geneeskunde

Ben jij capable, caring en curious en wil je worden opgeleid tot arts? Tijdens de bachelor Geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stimuleren wij je in een persoonlijke en internationale omgeving om kritisch en nieuwsgierig te kijken naar complexe vraagstukken over het menselijk lichaam.

"Lijn Academische en Wetenschappelijk Vorming"

Prof.dr F.W. Dekker is coördinator van de lijn “Academische en Wetenschappelijke Vorming” in het curriculum Geneeskunde. Naast een bredere academische vorming leren studenten hierin onderzoek te gebruiken bij het klinisch redeneren en handelen, en maken ook kennis met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Binnen deze lijn is onze afdeling betrokken bij drie blokken in de Bachelor, en bij de voorbereiding van de wetenschapsstage in de Master Geneeskunde. In deze blokken staat het ‘actief leren’ door de student centraal.

"Lijn Academische en Wetenschappelijk Vorming"

Prof.dr F.W. Dekker is coördinator van de lijn “Academische en Wetenschappelijke Vorming” in het curriculum Geneeskunde. Naast een bredere academische vorming leren studenten hierin onderzoek te gebruiken bij het klinisch redeneren en handelen, en maken ook kennis met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Binnen deze lijn is onze afdeling betrokken bij drie blokken in de Bachelor, en bij de voorbereiding van de wetenschapsstage in de Master Geneeskunde. In deze blokken staat het ‘actief leren’ door de student centraal.

AWV-1

Tijdens het blok AWV-1 leren studenten de grondbeginselen van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Elke student verzamelt daartoe tijdens de zorgstage in een verpleeghuis aan het begin van het eerste jaar gegevens van drie patiënten. Na drie maanden worden dezelfde patiënten nog eens bezocht, en bedenkt elke student daar tevens zijn of haar eigen wetenschappelijk vraag. In dit leeronderzoek met 300 studenten worden zo 2x gegevens verzameld van 900 patiënten. Met deze gegevens beantwoordt elke student tijdens het blok AWV-1 daarbij de eigen vraagstelling.

Coördinator: Dr M. van Diepen

AWV-2

Tijdens het blok AWV-2 krijgen studenten een verdieping in de epidemiologische methoden van klinisch onderzoek. Studie-opzet en analyse komen aan bod, naast het kritisch lezen van literatuur. Ook in dit blok gaan de studenten actief aan de slag met onderzoek: elke student krijgt twee geneesmiddelen-advertenties en beoordeelt in hoeverre de daarin gepresenteerde claims wetenschappelijk zijn onderbouwd. Met elkaar beoordelen zij zo jaarlijks 150 advertenties. De resultaten hiervan worden geanalyseerd, waarna studenten zelf de conclusie trekken dat geneesmiddelen-advertenties slechts in beperkte mate “evidence based” zijn, en dat kritisch lezen derhalve van belang is. Op basis hiervan zijn inmiddels enkele publicaties verschenen.

Coördinatoren: Dr R.A. Middelburg.

AWV-3

Tijdens het blok AWV-3 krijgen studenten een korte opfriscursus en leren zij de beginselen van een “Critical Appraisal of a Topic” (CAT). Vervolgens worden zij in het hierop aansluitende “CAT-project” individueel gekoppeld aan een specialist in opleiding (AIOS) die een actueel klinisch probleem aandraagt en de student begeleidt bij het maken van een CAT. De student zoekt hierbij literatuur, analyseert deze, schrijft een verslag en presenteert de bevindingen op de klinische afdeling van de betreffende AIOS. Voor de student is dit tevens een kennismaking met een klinische afdeling en met de wijze waarop onderzoek in dat vakgebied gebruikt kan worden om een klinische vraag te beantwoorden.

Coördinatoren: Prof. dr S. le Cessie en Dr A. Roest (afdeling Kindergeneeskunde).

Praktische Onderzoeks Vaardigheden

Het blok “Praktische Onderzoeks Vaardigheden” (POV) is onderdeel van de wetenschapsstage tijdens de Masteropleiding. Studenten worden in praktische zin voorbereid op de stage, waarbij aandacht wordt besteed aan het formuleren van de vraagstelling, het zoeken van literatuur, het verzamelen en analyseren van gegevens, en het schrijven van het verslag.

Coördinator: Prof. dr S. le Cessie.