Opleiding tot internist

De medische vervolgopleiding interne geneeskunde is een 6-jarige opleiding. In de regio Leiden wordt deze aangeboden door het LUMC in samenwerking met 4 regionale ziekenhuizen: het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum (beide in Den Haag), het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp).

De afdeling Klinische Epidemiologie is op drie manieren betrokken bij de opleiding tot internist:

  • Assistent-geneeskundigen in opleiding tot internist aan het LUMC lopen een 4-maands wetenschappelijke stage bij de Klinische Epidemiologie. Gedurende de meer dan 10 jaar dat dit programma gelopen heeft, hebben een twintigtal arts-assistenten deze stage gevolgd, waarin zij hetzij een op zich staand klinisch-wetenschappelijk project verrichtten, hetzij werkten aan het protocol van een toekomstig project. In circa de helft van de gevallen leidde deze stage tot een publicatie in een internationaal tijdschrift, met vanzelfsprekend de arts-assistent als eerste auteur.
  • De afdeling klinische epidemiologie neemt actief deel aan het voorbereiden van de wekelijkse "journal club" van de arts-assistenten interne geneeskunde in opleiding aan het LUMC.De afdeling klinische epidemiologie participeert in het regionale OOR onderwijs (Onderwijs- en Opleidingsregio) voor alle arts-assistenten in opleiding in de regio Leiden, door het organiseren van eendaagse cursussen over epidemiologische en klinische onderzoeksmethoden.