Biomedische wetenschappen

Onze afdeling is verantwoordelijk voor en participeert in diverse blokken van de lijn "Principles of Medical Science”.

Eerste jaar

Tijdens het blok “Biomedical Research in Medicine” leren studenten hoe verschillende onderzoeksvelden op hun eigen wijze bijdragen tot het oplossen van een medisch-wetenschappelijk probleem. Het blok “Methods and Techniques of Scientific Research”, wat direct volgt op het blok “Biomedical Research in Medicine”, richt zich op methoden van datacollectie, management, onderzoeksopzet en analyses.

Eerste jaar

Tijdens het blok “Biomedical Research in Medicine” leren studenten hoe verschillende onderzoeksvelden op hun eigen wijze bijdragen tot het oplossen van een medisch-wetenschappelijk probleem. Het blok “Methods and Techniques of Scientific Research”, wat direct volgt op het blok “Biomedical Research in Medicine”, richt zich op methoden van datacollectie, management, onderzoeksopzet en analyses.

Coördinator: Dr A. van Hylckama Vlieg

Tweede jaar

Het blok ’Design and Analysis of Biomedical Studies’ beoogt het geven van basiskennis over frequent gebruikte onderzoeksmethoden voor biomedische (pre-klinische en klinische) studies. Studenten leren de principes van de verschillende onderzoeksopzetten, bijbehorende statistische analyses en interpretatie en validatie van de resultaten. Bovendien leren zij kritisch lezen van artikelen waarin deze onderzoeksopzetten gebruikt worden.

Coördinator: Dr ir R. de Mutsert.

Coördinator: Dr M. van Diepen

Masters

In het practicum “Clinical Research in Practice” leren studenten hoe de drie disciplines van toegepast klinisch onderzoek toe te passen: Klinische Epidemiologie, Computerkunde en Statistiek.

Coördinator: Prof. dr S.C. Cannegieter.