Epidemioloog B

Het is mogelijk om bij de afdeling Klinische Epidemiologie een opleiding tot epidemioloog te volgen, die leidt tot registratie als Epidemioloog B. Dit is een erkende registratie van de Stichting Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoek (SMWBO) voor gepromoveerde onderzoekers, die uitgaat van de Verenging voor Epidemiologie (VvE).

Opleider is Prof. dr F.R. Rosendaal. Algemene informatie over de VvE en de registratie als epidemioloog is te vinden bij de Vereniging voor Epidemiologie.  Informatie over de opleiding tot epidemioloog B bij het LUMC is te vinden in de Opleidingsgids en het bijbehorende overzicht van aangeboden cursussen.  Er bestaat ook een opleiding tot epidemioloog A, voor niet-gepromoveerde onderzoekers, die in het LUMC niet wordt aangeboden.

Wie kunnen tot de opleiding worden toegelaten?

Toelating tot de opleiding staat open voor degenen die een door de VvE goedgekeurde vooropleiding hebben genoten, met voldoende inhoud ten aanzien van gezondheid en ziekten, te weten: geneeskunde, biomedische wetenschappen, biofarmaceutische wetenschappen en andere geselecteerde opleidingen (zie website VvE: www.epidemiologie.nl). Bij een aantal vooropleidingen moet aangetoond worden dat vakken met medische basiskennis gevolgd zijn. De opleiding bestaat uit het met goed gevolg doorlopen van de, in de opleidingsgids vermelde verplichte cursussen, aangevuld met een aantal keuzemodules. Tevens maakt voor degenen die bij andere afdelingen dan de Klinische Epidemiologie werkzaam zijn, een stage van 12 maanden bij de afdeling Klinische Epidemiologie deel uit van de opleiding.

Toelating tot de opleiding staat open voor degenen die een door de VvE goedgekeurde vooropleiding hebben genoten, met voldoende inhoud ten aanzien van gezondheid en ziekten, te weten: geneeskunde, biomedische wetenschappen, biofarmaceutische wetenschappen en andere geselecteerde opleidingen (zie website VvE: www.epidemiologie.nl). Bij een aantal vooropleidingen moet aangetoond worden dat vakken met medische basiskennis gevolgd zijn. De opleiding bestaat uit het met goed gevolg doorlopen van de, in de opleidingsgids vermelde verplichte cursussen, aangevuld met een aantal keuzemodules. Tevens maakt voor degenen die bij andere afdelingen dan de Klinische Epidemiologie werkzaam zijn, een stage van 12 maanden bij de afdeling Klinische Epidemiologie deel uit van de opleiding.

De opleiding wordt standaard aangeboden aan promovendi werkzaam bij de afdeling Klinische Epidemiologie. Er zijn per jaar een klein aantal opleidingsplekken beschikbaar voor promovendi of postdocs uit andere afdelingen. Belangstellenden dienen hiervoor een sollicitatiebrief (met foto) te sturen naar de opleider Prof.dr F.R. Rosendaal (via het secretariaat: thmcwienen@lumc.nl). Daarbij het Opleidings- en begeleidingsplan (voor promovendi), het formulier Overzicht individuele cursusplanning en het Toelatingsformulier opleiding tot epidemioloog B, tezamen met een ondersteunende brief van het afdelingshoofd. De betreffende formulieren staan onderaan deze pagina. Sollicitaties kunnen tweemaal per jaar worden ingediend: voor 1 april en voor 1 oktober.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding bestaat uit drie delen: cursussen, een proefschrift (tenminste vier artikelen met epidemiologische inhoud) en het werkzaam zijn op de afdeling Klinische Epidemiologie, waarbij het geheel 3 à 4 jaar duurt. Gedurende deze tijd worden wekelijkse enige uren besteed aan cursussen epidemiologie en statistiek (totaal 25-30 ects).

Het proefschrift (of een vergelijkbaar aantal publicaties) dient een epidemiologische signatuur te hebben. Gedurende de 12 maanden op de afdeling Klinische Epidemiologie (voor kandidaten van andere afdelingen) zal onder supervisie van één of meer stafleden van de afdeling, aan onderzoek worden gewerkt (over een nader overeen te komen onderwerp dat past bij het eigen onderzoek). Gedurende de opleiding wordt jaarlijks de voortgang geëvalueerd.

De opleiding bestaat uit drie delen: cursussen, een proefschrift (tenminste vier artikelen met epidemiologische inhoud) en het werkzaam zijn op de afdeling Klinische Epidemiologie, waarbij het geheel 3 à 4 jaar duurt. Gedurende deze tijd worden wekelijkse enige uren besteed aan cursussen epidemiologie en statistiek (totaal 25-30 ects).

Het proefschrift (of een vergelijkbaar aantal publicaties) dient een epidemiologische signatuur te hebben. Gedurende de 12 maanden op de afdeling Klinische Epidemiologie (voor kandidaten van andere afdelingen) zal onder supervisie van één of meer stafleden van de afdeling, aan onderzoek worden gewerkt (over een nader overeen te komen onderwerp dat past bij het eigen onderzoek). Gedurende de opleiding wordt jaarlijks de voortgang geëvalueerd.

Cursussen zonder registratie

Het is ook mogelijk deel te nemen aan het cursusaanbod, of een deel daarvan, zonder formeel in opleiding te zijn. Neem hiervoor contact op met Tamara Wienen-Groen van het secretariaat Klinische Epidemiologie; thmcwienen@lumc.nl.

Formulier in te dienen bij het voltooien van de opleiding:

Opleidingssecretariaat

Mw. Tamara Wienen-Groen

Secretaresse afdeling Klinische Epidemiologie

LUMC, C7-P-95

Email: thmcwienen@lumc.nl

Tel: 071-526 5230 (ma t/m woe)