COVID-19 vragenlijst

U heeft een uitnodiging per SMS of QR-code ontvangen naar deze vragenlijst omdat u recent getest bent op het coronavirus. Dit kan zijn omdat u zelf klachten heeft die kunnen duiden op besmetting, maar het kan ook zijn omdat u recent contact heeft gehad met een patiënt die positief is getest op het coronavirus of in uw functie van zorgmedewerker. Hartelijk dank dat u de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen!

Achtergrondinformatie

Aangezien het huidige coronavirus een heel nieuw virus betreft, weten we nog erg weinig over factoren die de kans op besmetting verhogen. Kennis over deze risicofactoren kunnen in de toekomst helpen bij het beter beschermen van mensen met een verhoogd risico.

De vragen in deze vragenlijst gaan over persoonlijke gegevens bijvoorbeeld uw lengte, gewicht en medicijngebruik en over eventuele symptomen van besmetting met het coronavirus die u ervaart. De vragen hebben betrekking op het moment dat u getest werd op het coronavirus.

Toestemmingsverklaring

Met het invullen van de vragenlijst, geeft u toestemming voor het gebruik van de vragenlijstgegevens voor dit onderzoek. Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus zouden wij graag de antwoorden van uw vragenlijst combineren met de uitslag van uw test. Wij vragen daarom uw toestemming voor het opvragen van uw testuitslag. Deze toestemming wordt gevraagd aan het eind van de vragenlijst. Mocht u hier geen toestemming voor willen geven, gebruiken we alleen uw vragenlijst gegevens voor het onderzoek.

Wij hebben maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. U kunt de privacyverklaring die betrekking heeft op dit onderzoek hier lezen.

Voor intrekking, inzien en correctie van uw vragenlijstgegevens kunt u contact opnemen met het LUMC, Covidstudie@lumc.nl .