Gevorderde Epidemiologische Methoden

De afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC organiseert in 2019 wederom de 4-daagse cursus Gevorderde Epidemiologische Methoden.

                                

Datum cursus

De cursus zal in 2019 worden gegeven op do 7 & vrij 8 november en do 28 & vrij 29 november 2019 in congreshotel "Kasteel Oud Poelgeest" te Oegstgeest.  De gehele cursus omvat beide do & vrij-blokken.

De inschrijving voor de editie 2019 is gesloten. Medio 2020 vindt u hier de informatie en het inschrijfformulier voor de editie 2020. De data van de editie 2020 zijn nog niet bekend. 

Deze cursus geeft een overzicht van recente methodologische ontwikkelingen in  epidemiologisch onderzoek. We behandelen klassieke en moderne methoden om te corrigeren voor confounding, zoals standaardisatie, regressiemodellen, propensity scores, inverse probabilityweighting en instrumentele variabele analyse. We besteden aandacht aan grafische methoden om causale relaties weer te geven door middel van Directed Acyclic Graphs (DAGs). Deze DAGs zijn een handig hulpmiddel om confounding en selectiebias op te sporen, en om te bepalen hoe op een correcte manier met bias en confounding omgegaan kan worden in de data analyse.  Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: mediatie-analyse: het bepalen via welke paden de relatie tussen expositie en uitkomst loopt; competing risks: het omgaan met overlevingsduurgegevens waarbij er meerdere concurrerende uitkomsten zijn, en het omgaan met ontbrekende gegevens in de data-analyse.Gezien het intensieve karakter van de cursus kunnen slechts een beperkt aantal deelnemers (± 30 cursisten) worden toegelaten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor promovendi die in opleiding zijn tot epidemioloog, voor epidemiologen die zich willen bijscholen in moderne epidemiologische methoden en voor andere onderzoekers die betrokken zijn bij de opzet en analyse van epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek.

Cursuscommissie

Prof.dr. S. le Cessie, Prof.dr. O.M Dekkers, Prof.dr. R.H.H. Groenwold, Dr. M. van Smeden

Kosten - editie 2019

De cursuskosten 2019 bedragen € 1.000,- (incl. lunches en diner op de donderdagen, excl. logies). Tegen een bedrag van € 125,00 p.p./p.n. is een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar op de cursuslocatie. 

Cursuscoördinator

mw Y. Souverein, management-assistente 
Klinische Epidemiologie, LUMC 
tel. (071) 526 4037, e-mail: Y.Souverein@lumc.nl 

Inschrijving

Link naar folder "Gevorderde Epidemiologische Methoden 2019"

Link naar voorlopig programma "Gevorderde Epidemiologische Methoden 2019"

Link naar inschrijfformulier "Gevorderde Epidemiologische Methoden 2019"