Onderwijs aan studenten

De afdeling Klinische Epidemiologie participeert in het onderwijs in de curricula Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Geneeskunde

Prof. dr F.W. Dekker is coördinator van de lijn “Academisch en Wetenschappelijke Vorming”. De afdeling verzorgt colleges en werkgroepen in diverse blokken die deel uitmaken van dit lijnonderwijs.

Daarnaast verzorgt de afdeling diverse blokken tijdens het hele curriculum Geneeskunde.

Biomedische Wetenschappen

De afdeling is verantwoordelijk voor en participeert in diverse blokken van de lijn "Principles of Medical Science”.

Honours-Onderwijs

Onze afdeling verzorgt de "Epidemiologie-track" binnen het Honours Bachelor programma voor studenten Geneeskunde.

In dit kader worden diverse cursussen voor Honours-studenten aangeboden, waaronder de Masterclass Klinisch Onderzoek en Epidemiologie in Noordwijk. Voor meer informatie en coördinatie: Dr Astrid van Hylckama Vlieg.

Onderzoekstages

Ook is het mogelijk om bij de Klinische Epidemiologie stage te lopen.