Klinische Epidemiologie

De afdeling Klinische Epidemiologie verricht al meer dan 30 jaar klinisch wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar trombose (MEGA), obesitas (NEO studie), hemofile (HiN studies), nierfalen, artrose en transfusie.