Klinische Epidemiologie

De afdeling Klinische Epidemiologie verricht al bijna 30 jaar klinisch wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar trombose (MEGA), obesitas (NEO), nierfalen, fertiliteit, artrose en transfusie.