Research

De afdeling Nierziekten is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op verschillende gebieden, namelijk 

Vasculaire Nefrologie 
Transplantatie Immunologie 
Celtherapie bij diabetes 
Complexe systemische auto-immuunziekten

Over ons overkoepelende onderzoeksprogramma kunt u hier meer lezen in de Engelse taal.