Patiëntenfolder

Belimumab (Benlysta®)

In deze folder vindt u informatie over de behandeling met Benlysta. Dit middel kan gebruikt worden in de behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) wanneer behandeling met andere medicatie ontoereikend is.  U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig en verantwoord medicatiegebruik. Leest u deze informatie daarom zorgvuldig.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Nierziekten.

Onze zorg

Wat is Belimumab (Benlysta®)?

Belimumab is een afweer onderdrukkend medicijn. Het verkort de levensduur van B-lymfocyten. Dit zijn bepaalde witte bloedcellen die bij SLE te actief zijn en een grote rol spelen in de productie van antistoffen gericht tegen eigen cellen. Deze antistoffen kunnen ontstekingen veroorzaken. Door het remmen van de B-lymfocyten met belimumab kan de ontstekingsactiviteit van SLE afnemen.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Belimumab wordt als aanvullende behandeling voorgeschreven aan patiënten met SLE bij wie de ziekte ondanks behandeling met andere afweer onderdrukkende medicatie onvoldoende tot rust komt. Soms is aan de behandeling met belimumab wetenschappelijk onderzoek verbonden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het gebruik van Benlysta 

Benlysta wordt toegediend via een onderhuidse injectie, eenmaal per week, op een vaste dag.De apothekersassistent van de Poli Apotheek van het LUMC geeft u uitleg over de injectie. U krijgt de Benlysta voorgevulde pen ook door hen geleverd. U bewaart de Benlysta in de koelkast (niet in de vriezer) bij een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius. Benlysta werkt langzaam in, daarom duurt het enige tijd voordat u effect kunt merken. Het effect van de behandeling met Benlysta wordt door uw behandelend specialist geëvalueerd.

In enkele gevallen wordt gekozen om Benlysta intraveneus (via een infuus) te geven. Uw arts zal dit dan met u bespreken. 

Controle 

Er wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle. Uw behandelend specialist zal de uitslagen van het bloedonderzoek met u bespreken tijdens uw polikliniekbezoek.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 • Over het gebruik van Benlysta tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend
 • Waarschijnlijk gaat Benlysta over in de moedermelk
 • Benlysta heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid
 • Vrouwen in de vruchtbare jaren dienen passende anticonceptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld de anticonceptiepil, spiraal of prikpil – te nemen gedurende en ten minste tot vier maanden na de laatste toediening van Benlysta. Bespreek zo nodig met uw behandelend arts wat een goede anticonceptiemethode voor uw is
 • Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw behandelend arts.

Vaccinaties 

 • Voor een optimaal effect moeten vaccinaties minimaal dertig dagen voor toediening van de eerste injectie met Benlysta plaatsvinden
 • Omdat levende vaccins ontraden worden gedurende de behandeling met Benlysta, is het advies om vaccinaties eerst met uw arts te overleggen
 • De griepprik (niet-levend vaccin) wordt juist wel geadviseerd en is wel mogelijk gedurende de behandeling.

Operaties en ingrepen 

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van Benlysta een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Algemeen is het advies om niet eerder dan twee maanden na de laatste injectie met Benlysta een (geplande) operatie (of andere ingreep) te ondergaan. Met de volgende toediening van Benlysta dient gewacht te worden totdat de wond genezen is. 

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met Benlysta 

 • Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw medisch specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie 
 • Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig
 • Licht uw arts in over uw behandeling met Benlysta en vertel wanneer u de laatste dosis hebt gehad

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Bijwerkingen van belimumab 

Het gebruik van belimumab kan leiden tot een aantal bijwerkingen.
  

Algemeen 

In het algemeen geldt dat een middel dat het afweersysteem onderdrukt een risico geeft op infecties, die ook nog eens ernstiger kunnen verlopen. Neem bij koorts of tekenen van een ontsteking (bijvoorbeeld pussend wondje, steenpuist, ophoesten van niet-helder slijm) altijd contact op met de voorschrijvend arts of (bij ernstige ziekte) de dienstdoende arts en vermeld dat u met Benlysta wordt behandeld. 

Reactie op toediening 

Als er een overgevoeligheidsreactie optreedt, gebeurt dit meestal op de dag van of de dag na de eerste of tweede behandeling met Benlysta. Mogelijke bijwerkingen zijn: daling of stijging van de bloeddruk, kortademigheid, zwelling van de lippen, mond of tong, duizeligheid, hoofdpijn, koorts, huiduitslag, jeuk en spier- en/of gewrichtspijn. Neem bij eventuele klachten contact op met uw behandelend arts. 

Overige bijwerkingen 

Misselijkheid en diarree komen soms voor. Neem contact op met uw behandelend arts als u hier last van hebt. 

Belangrijk 

Een zeer zeldzame maar ernstige bijwerking van Benlysta is het optreden van een herseninfectie. Mocht u last hebben van één of meerdere van onderstaande symptomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. 

 • Geheugenverlies 
 • Moeite met nadenken 
 • Moeite met lopen 
 • Vermindering/verlies van gezichtsvermogen 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw behandelend medisch specialist.
  

Contact 

Polikliniek Nierziekten 

Telefoonnummer: 071-526 3796  (tussen 09.00 en 12.00 uur)

E-mail: polinierziekten@lumc.nl

  

Polikliniek Apotheek LUMC 

Telefoonnummer: 071-526 5400 

E-mail: poli-apotheek@lumc.nl

Handige links

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.