Herhaalde miskramen

Onze zorg

Het herhaalde miskramen spreekuur is speciaal voor vrouwen en hun partner die meerdere miskramen hebben doorgemaakt. Vrouwen en hun partner die twee miskramen hebben doorgemaakt kunnen een afspraak maken. Wij bieden een adviesgesprek voorafgaand aan de zwangerschap. Mogelijk zal er aanvullend (bloed)onderzoek worden ingezet. Bij een nieuwe zwangerschap bieden wij intensieve begeleiding van de eerste zwangerschapsweken. Het spreekuur doen we met een klein team. Zo bieden wij laagdrempellige en betrokken zorg.

Wat kunt u verwachten?

Corona virus:

Vanwege het coronavirus is ons spreekuur tijdelijk anders ingericht. We zullen waar mogelijk een videoconsult verrichten, of een telefonisch consult. Verder verminderen we het aantal echografische controles. Ook wordt het aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, uitgesteld. 

Als u een afspraak maakt voor een intake, dan kunt u aangeven of u dit via een videoconsult wilt. Wij hebben dan uw emailadres nodig. 

Eerste consult:

Tijdens het eerste gesprek neemt de arts de medische gegevens door. Er wordt bekeken of er mogelijke oorzaken voor de miskramen te vinden zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van afweer, afwijkingen van de baarmoeder, bloedstolling of op chromosomaal gebied. Zo nodig wordt echoscopisch onderzoek of bloedonderzoek verricht.

Met deze informatie wordt een plan gemaakt. We optimaliseren de kans op een succesvolle zwangerschap. Nieuwe methoden om deze kans mogelijk te verhogen worden soms in de vorm van deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Naast intensieve begeleiding door de arts wordt ook een kennismaking met een maatschappelijk werkende aangeboden. Indien u zwanger bent, wordt er desgewenst regelmatig een echo gemaakt. Soms wordt medicatie voorgeschreven bij een nieuwe zwangerschap. 

Meer informatie over herhaalde miskramen is te lezen in de folder van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek.

Afspraak maken/ patiënt verwijzen

Voor het maken van een eerste afspraak is het noodzakelijk dat uw verwijzend arts een verwijsbrief stuurt. Pas als de verwijsbrief bij ons binnen is, kunnen we een afspraak maken. Deze gegevens kan de arts faxen naar 071- 526 6113, of verzenden per post naar de Poli Gynaecologie, H3, LUMC.

Komt u voor het eerst naar de polikliniek in het LUMC? Schrijft u zich dan eerst in als patiënt van het LUMC. Voorafgaand aan de afspraak kunt u bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis melden. Inschrijven duurt ongeveer 15 minuten. Voor de inschrijving moet u een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs meenemen. Ook bij vervolgcontroles moet u zich kunnen legitimeren.

Het is wenselijk dat uw partner ook mee komt naar de afspraken op de polikliniek herhaalde miskraam.

De polikliniek is te bereiken via 071-526 2870, of via miskraampoli@lumc.nl