Het Geboortehuis Leiden

Zwanger worden

Heeft u een kinderwens? Dan bent u van harte welkom in Het Geboortehuis Leiden. Wij begeleiden u van wens naar kind met de best mogelijke zorg.

Voortplantingscentrum

Het Voortplantingscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) helpt vrouwen met een onvervulde kinderwens. We onderzoeken waarom een zwangerschap uitblijft en bieden een grote verscheidenheid aan effectieve vruchtbaarheidsbehandelingen. U leest er meer over op de pagina van ons vruchtbaarheidscentrum.

Preconceptioneel advies

Preconceptioneel betekent vóór de bevruchting, dus voor de zwangerschap. In een preconceptioneel adviesgesprek bespreken we uw kinderwens met u en wordt u voorgelicht over de komende zwangerschap. Dat kan nuttig zijn als het moeilijk is zwanger te worden, maar ook als er problemen zijn geweest in een vorige zwangerschap. Het kan ook zijn dat uw eigen gezondheid vragen oproept. Wij helpen u daarbij.

Hier onder staan enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig kan zijn een preconceptioneel advies gesprek aan te vragen.

Preconceptioneel betekent vóór de bevruchting, dus voor de zwangerschap. In een preconceptioneel adviesgesprek bespreken we uw kinderwens met u en wordt u voorgelicht over de komende zwangerschap. Dat kan nuttig zijn als het moeilijk is zwanger te worden, maar ook als er problemen zijn geweest in een vorige zwangerschap. Het kan ook zijn dat uw eigen gezondheid vragen oproept. Wij helpen u daarbij.

Hier onder staan enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig kan zijn een preconceptioneel advies gesprek aan te vragen.

Uw vorige zwangerschap liep gecompliceerd door:
• herhaalde miskramen;
• vroeggeboorte;
• te laag geboortegewicht van de baby;
• ernstige zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie);
• placenta loslating (solutio);
• verlies van uw kind tijdens eerdere zwangerschap(pen);
• veel bloedverlies na de bevalling;
• placenta-afwijking: chronische histiocytaire intervillositis.

U heeft een aandoening, zoals:
• hoge bloeddruk;
• antifosfolipiden syndroom;
• Systemsiche Lupus Erythematodes;
• aangeboren afwijkingen;
• erfelijke aandoeningen;
• epilepsie;
• Ehlers Danlos;
• sclerodermie;
• transplantatie orgaan;
• psychiatrische aandoening;
• reuma;
• Ziekte van Crohn;
• Colitis Ulcerosa;
• Suikerziekte;
• bloedstollingsziekten.

Tot slot kunt u een afspraak maken als u vragen heeft over uw huidige medicijngebruik.

Deze lijst is zeker niet compleet. U kunt altijd met ons of met uw huisarts overleggen of het voor u nuttig is een gesprek te plannen.

 

Het gesprek

Voordat het gesprek plaats vindt, is het belangrijk dat uw verwijzend arts uw gegevens naar ons heeft toegestuurd. Bij een preconceptioneel adviesgesprek beginnen wij met een aantal vragen om uw medische geschiedenis duidelijk te krijgen. Wij besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Invloed van het probleem op de zwangerschap
  • Invloed van de zwangerschap op het probleem
  • Medicatiegebruik
  • Erfelijkheid

 

Vervolgens lichten we u voor over de eventuele risico's. We maken een plan voor een toekomstige zwangerschap. En we besteden aandacht aan bijvoorbeeld de volgende vragen: Heeft u medicijnen nodig? Waar moet de zwangerschap gecontroleerd worden? Heeft u extra zorg nodig?

Soms is het nodig om nog een tweede gesprek te plannen.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar verloskunde@lumc.nl.