Het Geboortehuis Leiden

De bevalling

Het is zover: u gaat bevallen. In Het Geboortehuis Leiden heeft u de regie. U wordt betrokken bij alle keuzemogelijkheden en beslist mee over de zorg die u krijgt. Wat er allemaal bij een bevalling komt kijken en welke keuzes er gemaakt moeten worden, leest u hier.
Moeder met baby op borst.

Tijdens uw opname in Het Geboortehuis Leiden verblijft u in één van onze Geboortekamers. Uw partner of vertrouwenspersoon mag 24 uur per dag bij u op die kamer blijven. U beschikt over eigen sanitair. U blijft op deze kamer, ook als u gaat bevallen.

Maak een bevalplan

U heeft vast wensen en verwachtingen van uw bevalling. Tijdens uw zwangerschap kunt u deze wensen aangeven in het bevalplan. U bespreekt ze met uw verloskundig zorgverlener en kijkt samen of ze ook haalbaar zijn. Vervolgens nemen we het plan op in uw dossier. Zo weet het hele team wat u wel en niet wilt.

Download hier het formulier voor het bevalplan.

Het verloop van uw bevalling

Iedere bevalling is weer anders. Het algemene verloop is vrijwel altijd hetzelfde, maar de tijdsduur kan nogal uiteenlopen. We leggen uit hoe een normale bevalling verloopt.

Fasen van bevalling

ls de bevalling begonnen, bel dan met Geboortehuis Leiden: 071 526 09 00. Geboortehuis Leiden bevindt zich in het LUMC op de 7e etage, zone J, routenummer 672.

Hieronder leest u de 7 fasen van uw bevalling.

Inleiding van de bevalling

Soms moet de bevalling ingeleid worden. Hierbij doorloopt u maximaal 3 fases. We leggen u uit wat dat inhoudt.

Pijn tijdens de bevalling en pijnbestrijding

Het is voor iedere vrouw verschillend hoe de bevalling ervaren wordt. Bevallen doet pijn, dat is zeker. Maar elke bevalling is anders en de ene vrouw kan makkelijker met de pijn omgaan dan de andere.

De pijn wordt veroorzaakt door weeën. Aan het begin van de bevalling is de pijn nog niet zo erg. Langzamerhand worden de weeën krachtiger en de pauzes korter. Dan komt de pijn in golfbewegingen. In de pauzes tussen weeën is er bijna geen pijn.

Het is voor iedere vrouw verschillend hoe de bevalling ervaren wordt. Bevallen doet pijn, dat is zeker. Maar elke bevalling is anders en de ene vrouw kan makkelijker met de pijn omgaan dan de andere.

De pijn wordt veroorzaakt door weeën. Aan het begin van de bevalling is de pijn nog niet zo erg. Langzamerhand worden de weeën krachtiger en de pauzes korter. Dan komt de pijn in golfbewegingen. In de pauzes tussen weeën is er bijna geen pijn.

Met de pijn kunnen omgaan en het volbrengen van de bevalling geeft veel vrouwen een gevoel van kracht en trots. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat u in een omgeving bevalt waar u zich veilig voelt. Bedenk daarom goed wie u bij de bevalling aan uw zijde wilt hebben.

Er zijn vier keuzes voor pijnbestrijding.

Voorlichting over pijnbeleving

Bevallen in bad

In Het Geboortehuis Leiden is één badkamer beschikbaar, waar twee baden staan: het ontspanbad en het bevalbad. Er staat ook altijd een verlosbed.

Keizersnede

Als uw arts u heeft verteld dat uw baby via een keizersnede geboren gaat worden, kunt u daar in onze folder meer over lezen.