Geboortehuis Leiden

Welkom in Het Geboortehuis Leiden. U kunt bij ons terecht voor bijzondere medische zorg rondom uw zwangerschap en bevalling.
Het Geboortehuis

Het Geboortehuis Leiden is een samenwerking tussen het LUMC en eerstelijnsverloskundigen uit Leiden en omstreken. Samen bieden we u zorg tijdens zwangerschap en bevalling en staat het gezin centraal.

Contactgegevens

Locatie: Zone J, 7e etage

Routenummer: 672

Telefoon: 071 526 0900

‘Wij staan voor een gastvrij verblijf waar (toekomstige) moeders zelf de regie voeren.’

Voorlichting

In onze regio is de voorlichting voor zwangere vrouwen goed op elkaar afgestemd. Diverse partijen werken daarin samen: verloskundigenpraktijken, kraamcentra en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bent u zwanger en benieuwd naar alle mogelijkheden? Bekijk dan de video's. Ook leest u meer over de Geboortemail, waarmee we u op de hoogte kunnen houden van uw zwangerschap.

Corona en zwangerschap

Ons team

Ons team

In Het Geboortehuis Leiden werken we in een team. Dit team bestaat uit gynaecologen, arts-assistent in opleiding gynaecologie, verloskundigen, arts-prentatale geneeskunde, verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses, voedingsassistenten, coassistenten en verloskundestudenten.

Bijzondere medische zorg

Het Geboortehuis Leiden levert zorg op het hoogste niveau. We zijn expert op meerdere gebieden. Bovendien werken we laagdrempelig samen met andere experts in ons ziekenhuis. Zo proberen we de best mogelijk zorg te bieden voor u en uw ongeboren kind.

 

Herhaalde miskramen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het herhaalde miskramen-spreekuur is speciaal voor vrouwen die meerdere miskramen hebben doorgemaakt. Dit doen we met een klein team van artsen, doktersassistenten en secretaresses van de polikliniek Gynaecologie.

Ziekte bij de aanstaande moeder

Het Geboortehuis Leiden van het LUMC is gespecialiseerd in de begeleiding van zwangere vrouwen die een ziekte of aandoening hebben die de zwangerschap kan bemoeilijken.

Advies en onderzoek voor en tijdens de zwangerschap

Meedoen aan onderzoek

Wanneer u tijdens uw zwangerschap in het LUMC onder controle bent, kunt u door uw arts gevraagd worden vrijwillig deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Hier leest u daar meer over.

Foetale therapie

Een aantal ziekten of aandoeningen van het ongeboren kind kan al voor de geboorte behandeld worden. Deze veelal levensreddende operaties worden in Nederland alleen uitgevoerd in Het Geboortehuis Leiden van het LUMC. Ons foetale therapieteam staat voor gepersonaliseerde zorg, zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke resultaten. Zie ook de website Foetaletherapie.nl

Gecompliceerde tweelingzwangerschappen

Zwanger zijn van een tweeling is een vreugdevolle tijd. Maar soms treden er complicaties op. Het Geboortehuis Leiden van het LUMC is hierin gespecialiseerd. Wij onderzoeken en behandelen bijvoorbeeld het Tweelingtransfusiesyndroom (TTS), Tweeling anemie polycytemie sequentie (TAPS) en selectieve groeivertraging.

Foetale cardiologie

Het Geboortehuis Leiden kan sommige hartziekten of -aandoeningen al voor geboorte behandelen. In Nederland voert alleen het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) deze vaak levensreddende operaties uit. Het CAHAL beschikt bovendien over een internationaal netwerk van foetaal chirurgen en kindercardiologen. Zo kunnen we overleggen over individuele complexe gevallen.

Behandeling bij foetussen

Deze hooggespecialiseerde zorg voor patiënten die niet verder kunnen worden verwezen is, heet topreferente zorg. Het CAHAL is bijvoorbeeld het enige centrum in Nederland voor de interventionele behandeling van hartklepafwijkingen bij foetussen. En ook voor de medicamenteuze behandeling van hartritmestoornissen bij de foetus via de navelstreng. Binnen het CAHAL zijn prenatale poliklinieken aanwezig in zowel het Amsterdam UMC als het LUMC.