Verpleegafdeling

KOHG (Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde, Huidziekten en Gynaecologie)

Op de verpleegafdeling KOHG worden patiënten opgenomen die worden behandeld door één van de volgende specialisme;
- KNO (Keel-, Neus-, en Oorheelkunde)
- Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie
- Oogheelkunde
- Huidziekten
- Gynaecologie

Op de afdeling wordt naast reguliere zorg, ook topreferente zorg aan patiënten met bijzondere en zeldzame aandoeningen geleverd. De afdeling richt zich op diagnostiek, chirurgische en niet-chirurgische behandelingen van verschillende aandoeningen.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

Geplande opname

De OK-planning belt u wanneer de operatiedatum bekend is. Een week voor de opname ontvangt u thuis een brief met daarin praktische informatie, zoals waar en wanneer u zich moet melden. Als de opnametijd nog niet bekend is, neemt u de dag vóór opname tussen 14:00 en 15:00 uur contact op met de verpleegafdeling KOHG (071) 526 25 39.

Vragenlijst

Voor u wordt opgenomen krijgt u van ons een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst krijgt u via uw e-mail en MijnLUMC. Met deze vragenlijst kunnen wij vooraf beter zien welke zorg u nodig heeft. Ook kunnen wij u de juiste informatie geven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Stuur de vragenlijst zo snel mogelijk na de uitnodiging terug. In ieder geval binnen 48 uur.

Geplande opname

De OK-planning belt u wanneer de operatiedatum bekend is. Een week voor de opname ontvangt u thuis een brief met daarin praktische informatie, zoals waar en wanneer u zich moet melden. Als de opnametijd nog niet bekend is, neemt u de dag vóór opname tussen 14:00 en 15:00 uur contact op met de verpleegafdeling KOHG (071) 526 25 39.

Vragenlijst

Voor u wordt opgenomen krijgt u van ons een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst krijgt u via uw e-mail en MijnLUMC. Met deze vragenlijst kunnen wij vooraf beter zien welke zorg u nodig heeft. Ook kunnen wij u de juiste informatie geven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Stuur de vragenlijst zo snel mogelijk na de uitnodiging terug. In ieder geval binnen 48 uur.

Acute of niet geplande opname

Wanneer u niet vanwege een geplande operatie maar vanwege een andere oorzaak opgenomen wordt op de verpleegafdeling KOHG, dan ontvangt u informatie over uw opname van uw behandeld arts.

Tijdens de opname

Onze medewerkers

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team op de verpleegafdeling KOHG bestaat uit:
- Een verpleegkundig zorgmanager
- Teamleiders
- Verpleegkundigen
- Studenten verpleegkunde

De verpleegkundigen en studenten verpleegkunde werken in drie diensten. Hierdoor heeft u met veel verschillende verpleegkundigen en studenten verpleegkunde te maken. Waar mogelijk zal een verpleegkundige en student verpleegkunde meerdere diensten aaneengesloten dezelfde patiënt verzorgen.

Onze medewerkers

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team op de verpleegafdeling KOHG bestaat uit:
- Een verpleegkundig zorgmanager
- Teamleiders
- Verpleegkundigen
- Studenten verpleegkunde

De verpleegkundigen en studenten verpleegkunde werken in drie diensten. Hierdoor heeft u met veel verschillende verpleegkundigen en studenten verpleegkunde te maken. Waar mogelijk zal een verpleegkundige en student verpleegkunde meerdere diensten aaneengesloten dezelfde patiënt verzorgen.

Artsen

De medische staf die de dagelijkse medische zorg begeleiden bestaat uit het medische hoofd en de arts-assistenten (zaalartsen). Ook de coassistenten en semiartsen maken deel uit van het team en zijn in opleiding tot arts. Het medisch hoofd is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid.

De verpleegkundigen en studenten verpleegkunde werken nauw samen met fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijke verzorgers en het transferbureau.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met afdelingssecretaresses, servicemedewerkers en interieurverzorgers.

Artsenvisite

Tijdens uw opname op de verpleegafdeling KOHG informeert de arts-assistent (zaalarts) u over uw behandeling. De zaalarts is in de meeste gevallen een andere arts dan degene die u op de polikliniek of spoedeisende hulp ontmoet hebt. In de avonduren en weekenden is het mogelijk dat u een waarnemend arts ziet.

Dagelijks, in de ochtend, vindt er een artsenvisite plaats waarin alle patiënten besproken worden. Deze visite vindt plaats aan het bed van de patiënt. Hier is ook een verpleegkundige of student verpleegkunde bij aanwezig en is er ruimte voor het stellen van uw vragen.

Als u of uw contactpersoon een gesprek wenst met de arts, kunt u dit via de verpleegkundige, student verpleegkunde of secretaresse regelen.

Faciliteiten op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling KOHG zijn 1-,2- en 4-persoonskamers aanwezig. Iedere patiëntenkamer heeft een eigen badkamer met toilet en douche. Tevens is er bij uw bed een kluisje aanwezig waar uw waardevolle spullen in bewaard kunnen worden.

In het dagverblijf is een patiënten koelkast aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden.

Tijdens de opname zou u door uw arts gevraagd kunnen worden om voor onderzoek of kleine behandeling mee te komen naar één van de speciaal ingerichte behandelkamers van de verpleegafdeling.

Gemengd verplegen

Op de verpleegafdeling KOHG wordt gemengd verpleegd. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen één kamer delen. Gezien de vele verschillende specialismen proberen wij zo veel als mogelijk rekening te houden met uw opname-indicatie en het wel of niet kunnen combineren van mannen en vrouwen. Wij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met uw wens.

Dagelijkse gang van zaken

Een aantal zaken op de verpleegafdeling verloopt in een vast ritme zoals de lichamelijke verzorging, artsenvisites, verzorging van de maaltijden, uitvoeren van controles en medicatieverstrekking.

Gedurende de dag kunnen onderzoeken, behandelingen en andere afspraken gepland zijn. Het is belangrijk dat u op die momenten op de verpleegafdeling aanwezig bent. Als het medisch verantwoord is kunt u naar overleg met de verpleegkundige de verpleegafdeling verlaten. Vanwege uw veiligheid en verzekeringstechnische redenen mag u het LUMC-terrein niet verlaten en dient u te zijn voorzien van een identificatiebandje om uw pols.

Operatiedag

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling KOHG. De verpleegkundige of student verpleegkunde neemt u op door middel van een anamnese (opnamegesprek). Hierna wordt u verwezen naar uw kamer. Wanneer u voor een operatie gepland staat is het wachten tot u aan de beurt bent. Na de operatie verblijft u zo’n 1-2 uur op de uitslaapkamer (verkoever). Na de verkoever komt de verpleegkundige van de verpleegafdeling u ophalen, of u gaat na de operatie naar de Intensive Care of Post Anesthesia Care Unit (PACU).

Na de opname

Bespreek vooraf met uw naasten alvast de periode na uw ziekenhuisopname. Denk hierbij aan praktische oplossingen, mogelijke problemen in de thuissituatie en vervoer naar huis.
We streven naar ontslag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Ontslag naar huis

Als u met ontslag naar huis gaat zal er op de dag van ontslag, of de dag ervoor, een ontslaggesprek met u worden gevoerd door de arts, verpleegkundige en/of student verpleegkunde. Tijdens dit gesprek krijgt u leefregels mee en instructies wanneer u bij welke klachten contact op mag nemen met de verpleegafdeling. Tevens ontvangt u bij het gebruik van nieuwe medicijnen recepten, of deze worden digitaal verstuurd naar de apotheek. De poliklinische afspraak geven wij mee of ontvangt u thuis via de post. De brief naar de huisarts wordt digitaal verzonden.

Bespreek vooraf met uw naasten alvast de periode na uw ziekenhuisopname. Denk hierbij aan praktische oplossingen, mogelijke problemen in de thuissituatie en vervoer naar huis.
We streven naar ontslag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Ontslag naar huis

Als u met ontslag naar huis gaat zal er op de dag van ontslag, of de dag ervoor, een ontslaggesprek met u worden gevoerd door de arts, verpleegkundige en/of student verpleegkunde. Tijdens dit gesprek krijgt u leefregels mee en instructies wanneer u bij welke klachten contact op mag nemen met de verpleegafdeling. Tevens ontvangt u bij het gebruik van nieuwe medicijnen recepten, of deze worden digitaal verstuurd naar de apotheek. De poliklinische afspraak geven wij mee of ontvangt u thuis via de post. De brief naar de huisarts wordt digitaal verzonden.

Tijdens het ontslaggesprek zal u gevraagd worden naar uw ervaring op de afdeling en vragen wij u onze vragenlijst (BeterMeter) digitaal in te vullen om de kwaliteit van zorg op de verpleegafdeling KOHG te kunnen verbeteren. Tevens is er ruimte voor het stellen van vragen.

Indien noodzakelijk bespreken wij de nazorg ook met uw contactpersoon. Hierbij kunt u denken aan het bieden van de nodige zorg thuis of het meekijken bij specifieke zorg gerelateerde handelingen. Indien geïndiceerd, wordt voor ontslag thuiszorg geregeld.

Belangrijke informatie

Maatschappelijk werk

Voor begeleiding en verwerking van uw ziekteproces kunt u gebruikmaken van maatschappelijk werk, zowel in het ziekenhuis als na uw opname. Via uw arts of de verpleging van de afdeling kunt u een afspraak laten maken.

Voor begeleiding en verwerking van uw ziekteproces kunt u gebruikmaken van maatschappelijk werk, zowel in het ziekenhuis als na uw opname. Via uw arts of de verpleging van de afdeling kunt u een afspraak laten maken.

Bezoekers en naasten

Vraag tijdens de opname aan de verpleegkundige wat realistisch is ten aanzien van bezoek na de operatie.

Opsturen

Wilt u iets versturen naar iemand die is opgenomen?

Vermeld dan de naam van de patiënt en de verpleegafdeling KOHG.

Lees meer

Een operatie in het ziekenhuis kan altijd ingrijpend zijn voor u of uw naasten. Als u meer informatie zoekt over uw diagnose, behandeling, nazorg of lotgenoten, verwijzen wij u graag naar één van de onderstaande websites.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde:

Voor meer inhoudelijke informatie over het specialisme KNO, gestelde diagnose en behandelingen, raadpleeg de volgende website:

Een operatie in het ziekenhuis kan altijd ingrijpend zijn voor u of uw naasten. Als u meer informatie zoekt over uw diagnose, behandeling, nazorg of lotgenoten, verwijzen wij u graag naar één van de onderstaande websites.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde:

Voor meer inhoudelijke informatie over het specialisme KNO, gestelde diagnose en behandelingen, raadpleeg de volgende website:

Voor meer informatie over oncologische aandoeningen, ervaringen van anderen en lotgenoten contact:

Voor tips, recepten en adviezen over eten na hoofd- halskanker kan u kijken op https://alsetenevenmoeilijkis.nl/

Website patiëntenvereniging gelaryngectomeerde: https://zichtopzeldzaam.nl/organisaties/patientenvereniging-voor-stembandlozen/

Website voor medische materialen voor het verzorgen van een canule of tube in de thuissituatie: https://stem-stoma.nl/stemstomanl/

Website voor jongvolwassenen met kanker: https://ayazorgnetwerk.nl/patient/

Website voor hulp aan kinderen met een ouder met kanker: https://www.kankerspoken.nl/

Gynaecologie 

Voor meer inhoudelijke informatie over het specialisme gynaecologie, gestelde diagnose en behandelingen, raadpleeg de volgende website: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/afdelingen/gynaecologie/

Website Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: https://www.degynaecoloog.nl/

Website stichting endometriose: https://www.endometriose.nl/

Voor meer informatie over oncologische aandoeningen, ervaringen van anderen en lotgenoten contact:

Website voor jongvolwassenen met kanker: https://ayazorgnetwerk.nl/patient/

Website voor hulp aan kinderen met een ouder met kanker: https://www.kankerspoken.nl/

Huidziekten 

Voor meer inhoudelijke informatie over aandoeningen, behandelingen en patiënten verenigingen, raadpleeg de volgende website: https://nvdv.nl/patienten