Verpleegafdeling

Intensive Care Kinderen

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende aandoening door problemen met lichaamsfuncties die van levensbelang zijn, zoals de ademhaling, hartslag, bloeddruk en hersenfunctie. Uw kind staat centraal in onze zorgverlening en kan natuurlijk niet los gezien worden van u. We vinden het belangrijk dat u actief betrokken wordt bij de behandeling van uw kind.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Ouders kunnen in overleg de hele dag bij hun kind blijven en eventueel kan 1 ouder overnachten. 

Overige bezoekers: in overleg met ouders en verpleegkundige. Maximaal tweemaal per dag 30 minuten met 2 bezoekers.

Meer uitgebreide informatie over deze afdeling vind u onderaan deze pagina bij Overige folders.

Er zijn een paar redenen waarvoor we uw kind opnemen op de Intensive Care, namelijk:

 • na een grote (hart)operatie;
 • na een ernstig ongeval;
 • bij een ernstige luchtweginfectie, longontsteking of bloedvergiftiging (sepsis);
 • bij, tijdelijke, ernstige vermindering van de hartfunctie;
 • bij een ernstige neurologische aandoening, zoals coma na een ongeval of reanimatie.

De opname van uw kind is een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Een kinderpsycholoog kan u hulp bieden bij het verwerken van alles wat u doormaakt tijdens het verblijf. 

Er zijn een paar redenen waarvoor we uw kind opnemen op de Intensive Care, namelijk:

 • na een grote (hart)operatie;
 • na een ernstig ongeval;
 • bij een ernstige luchtweginfectie, longontsteking of bloedvergiftiging (sepsis);
 • bij, tijdelijke, ernstige vermindering van de hartfunctie;
 • bij een ernstige neurologische aandoening, zoals coma na een ongeval of reanimatie.

De opname van uw kind is een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Een kinderpsycholoog kan u hulp bieden bij het verwerken van alles wat u doormaakt tijdens het verblijf. 

Ouders kunnen de hele dag bij hun kind blijven. Ook in kritieke situaties, zoals een reanimatie, bestaat de mogelijkheid voor ouders om bij hun kind te blijven. Het Ronald McDonaldhuis ligt vlakbij het ziekenhuis. Soms kunnen de ouders ook in het ziekenhuis slapen.

Voor de opname

Kleding, knuffels en muziek 

Het is fijn voor uw kind als het wat vertrouwde spullen om zich heen heeft zoals een favoriete knuffel, fopspeen, speelgoed of muziek. Vanwege de hygiëne vragen we u schone, goed wasbare knuffels mee te nemen en ze eenmaal per week en telkens bij zichtbare vervuiling te wassen.

Tijdens de opname

Bewaking van de lichaamsfuncties

Uw kind wordt op de IC extra bewaakt. We letten hierbij bijvoorbeeld op de ademhaling, hartfunctie en bloeddruk.
Voor deze bewaking (monitoring) maken we gebruik van gespecialiseerde medische bewakingsapparatuur. Standaard letten we op:

 • het hartritme (ECG = elektrocardiogram) en de ademhaling (respiratie), gemeten via elektrodes die op we de borstkas plaatsen;
 • het zuurstofgehalte van het bloed (saturatie), gemeten via een sensor op de vinger;
 • de bloeddruk, meestal gemeten via een slangetje (arteriële katheter of arterielijn) die in een slagader in de pols of lies is ingebracht; soms via een 'ouderwetse' bloeddrukband (manchet) om de bovenarm;
 • de temperatuur, via een sensor op het lichaam;
 • de urineproductie, via een slangetje (blaaskatheter of urinekatheter) dat we via de urinebuis inbrengen tot in de blaas.

Bewaking van de lichaamsfuncties

Uw kind wordt op de IC extra bewaakt. We letten hierbij bijvoorbeeld op de ademhaling, hartfunctie en bloeddruk.
Voor deze bewaking (monitoring) maken we gebruik van gespecialiseerde medische bewakingsapparatuur. Standaard letten we op:

 • het hartritme (ECG = elektrocardiogram) en de ademhaling (respiratie), gemeten via elektrodes die op we de borstkas plaatsen;
 • het zuurstofgehalte van het bloed (saturatie), gemeten via een sensor op de vinger;
 • de bloeddruk, meestal gemeten via een slangetje (arteriële katheter of arterielijn) die in een slagader in de pols of lies is ingebracht; soms via een 'ouderwetse' bloeddrukband (manchet) om de bovenarm;
 • de temperatuur, via een sensor op het lichaam;
 • de urineproductie, via een slangetje (blaaskatheter of urinekatheter) dat we via de urinebuis inbrengen tot in de blaas.

Daarnaast bewaken we mogelijk nog meer lichaamsfuncties, zoals:

 • de druk in de grote aders (CVD = centraal veneuze druk) of de druk in de longslagader (pulmonalisdruk). Deze meten we via een slangetje (centraal veneuze katheter) dat via de hals, onder het sleutelbeen of via de lies wordt opgeschoven tot ver in de grote bloedvaten;
 • de beademingswaarden, als uw kind niet zelfstandig of onvoldoende kan ademen. Uw kind heeft dan een buisje (endotracheale tube) dat via de mond of neus is ingebracht tot in de luchtpijp (trachea). Op dit buisje sluiten we een beademingsmachine aan waarmee we de ademhaling ondersteunen en bewaken.

Ondersteuning van de lichaamsfuncties

Voor de behandeling of ondersteuning van niet werkende organen gebruiken we eveneens gespecialiseerde medische apparatuur. Hiermee kunnen we de orgaanfuncties tijdelijk ondersteunen of volledig overnemen, bijvoorbeeld van het hart, de longen en de nieren.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De functie van de longen wordt ondersteund met behulp van een beademingsapparaat. Dit apparaat blaast lucht met een verhoogd zuurstofgehalte in de longen.
 • De functie van het hart en de bloeddruk worden ondersteund met behulp van medicijnen die via een slangetje (intraveneuze katheter) rechtstreeks in een bloedvat worden toegediend (intraveneuze toediening)

Na de opname

Nazorg Intensive Care

Binnen de intensive care kinderen (ICK) van het LUMC bieden wij nazorg aan patiënten en hun ouders die 5 dagen of langer op de ICK opgenomen zijn geweest.

Het ontslag naar de kinderafdeling is een stap in de richting van herstel. Op de ICK heeft het kind intensieve zorg nodig gehad vanwege een ziekte of een operatie.

Een opname op de ICK kan een grote impact hebben. Het wordt vaak als ‘rollercoaster’ ervaren waarbij emoties en vragen pas later, na ontslag naar de kinderafdeling, op komen.  

Nazorg Intensive Care

Binnen de intensive care kinderen (ICK) van het LUMC bieden wij nazorg aan patiënten en hun ouders die 5 dagen of langer op de ICK opgenomen zijn geweest.

Het ontslag naar de kinderafdeling is een stap in de richting van herstel. Op de ICK heeft het kind intensieve zorg nodig gehad vanwege een ziekte of een operatie.

Een opname op de ICK kan een grote impact hebben. Het wordt vaak als ‘rollercoaster’ ervaren waarbij emoties en vragen pas later, na ontslag naar de kinderafdeling, op komen.  

Ongeveer 3 tot 5 dagen na ontslag naar de kinderafdeling komt een nazorgverpleegkundige van de ICK bij de ouders en het kind langs op de afdeling, om te praten over de opname en de impact ervan. Hij/zij kan vragen beantwoorden en praten over gebeurtenissen op de ICK. Op deze manier hopen wij bij te kunnen dragen aan het verwerken van de opname op de ICK voor de ouders en het kind.  

Indien ouders of het kind dat wensen kan er drie maanden na ontslag nog een telefonisch vervolggesprek plaatsvinden.

Op de website www.nahetziekenhuis.nl staan tips voor ouders en kind hoe om te gaan met stress na een ziekenhuisopname.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u de nazorgverpleegkundige bereiken via het emailadres: nazorgic@lumc.nl

Bezoekers en naasten

Afspraken voor bezoek

 • Het kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving als u te vaak en lang langskomt als bezoeker.
 • Daarom mogen er maximaal 2 personen gelijktijdig bij de patiënt, in totaal maximaal 4 bezoekers kunnen elkaar aflossen aan bed.
 • Om verspreiding van infecties tegen te gaan vragen we u uw handen te ontsmetten met handalcohol voorafgaand aan en na afloop van uw bezoek bij de patiënt. U vindt de handalcoholpompjes bij de ingang van de afdeling en bij de ingang van iedere patiëntenkamer.
 • Vraag advies aan de verpleegkundige als u zich ziek voelt en mogelijk besmettelijk bent voor de patiënt.
 • Bij sommige patiënten zijn extra hygiënemaatregelen van toepassing, omdat ze (mogelijk) een besmettelijke infectie hebben of omdat ze vanwege verminderde afweer juist zelf vatbaar zijn voor besmetting. In dat geval ziet u bij de kamerdeur welke maatregelen van toepassing zijn bij het binnengaan in en bij het verlaten van de kamer.
 • Broertjes en zusjes vanaf de leeftijd van 1 jaar zijn welkom, onder begeleiding van hun ouders en op voorwaarde dat ze:

Afspraken voor bezoek

 • Het kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving als u te vaak en lang langskomt als bezoeker.
 • Daarom mogen er maximaal 2 personen gelijktijdig bij de patiënt, in totaal maximaal 4 bezoekers kunnen elkaar aflossen aan bed.
 • Om verspreiding van infecties tegen te gaan vragen we u uw handen te ontsmetten met handalcohol voorafgaand aan en na afloop van uw bezoek bij de patiënt. U vindt de handalcoholpompjes bij de ingang van de afdeling en bij de ingang van iedere patiëntenkamer.
 • Vraag advies aan de verpleegkundige als u zich ziek voelt en mogelijk besmettelijk bent voor de patiënt.
 • Bij sommige patiënten zijn extra hygiënemaatregelen van toepassing, omdat ze (mogelijk) een besmettelijke infectie hebben of omdat ze vanwege verminderde afweer juist zelf vatbaar zijn voor besmetting. In dat geval ziet u bij de kamerdeur welke maatregelen van toepassing zijn bij het binnengaan in en bij het verlaten van de kamer.
 • Broertjes en zusjes vanaf de leeftijd van 1 jaar zijn welkom, onder begeleiding van hun ouders en op voorwaarde dat ze:

       - Gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma;

       - waterpokken hebben doorgemaakt;

       - niet verkouden zijn.

 • Wilt u uw kind voorbereiden op een bezoek aan een broer of zus op de IC dan kunt u hen hierbij helpen met het informatieboek Op bezoek bij je broer of zus op de Intensive Care.
 • Bloemen en planten of fruit en verse etenswaren zijn niet toegestaan.
 • Vanwege de beperkte ruimte verzoeken we u met niet meer dan 4 bezoekers per patiënt in de wachtruimte plaats te nemen tijdens de bezoektijden. Overige bezoekers en buiten de bezoektijden vragen we om gebruik te maken van de algemene voorzieningen op het Leidse Plein op de 2e etage.
 • Vanwege de beperkte ruimte verzoeken we u met niet meer dan 4 bezoekers per patiënt in de wachtruimte plaats te nemen tijdens de bezoektijden. Overige bezoekers en buiten de bezoektijden vragen we om gebruik te maken van de algemene voorzieningen op het Leidse Plein op de 2e etage.
 • Wij beschikken op de afdeling over enkele kamers waar familie tijdelijk en in overleg met de IC-medewerkers gebruik van kan maken om in de buurt van de patiënt te blijven.

Meer informatie