Verpleegafdeling

Acute Opname

U wordt op de Acute Opname Afdeling opgenomen als u met spoed zorg nodig heeft. Onze artsen en verpleegkundigen onderzoeken en verzorgen u hier direct. U kunt hier 24 uur per dag worden opgenomen vanuit de Spoedeisende Hulp, een ander ziekenhuis, de polikliniek of direct vanuit huis.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

Contactpersonen doorgeven

Bij uw opname vragen wij u om een contactpersoon. Deze contactpersoon moet bereikbaar zijn tijdens uw opnameperiode. Informatie over uw opname en situatie geven wij alleen aan uw contactpersoon.

Neem ook contactgegevens mee van uw:

 • huidige huisarts
 • apotheek
 • eventuele thuiszorgorganisatie.

Medicatie

Neem een actueel medicatieoverzicht én de medicatie zelf mee. Deze
wordt bewaard op de afdeling en uitgereikt door de verpleegkundige. Bij ontslag krijgt de patiënt de meegenomen medicatie weer mee naar huis.

Contactpersonen doorgeven

Bij uw opname vragen wij u om een contactpersoon. Deze contactpersoon moet bereikbaar zijn tijdens uw opnameperiode. Informatie over uw opname en situatie geven wij alleen aan uw contactpersoon.

Neem ook contactgegevens mee van uw:

 • huidige huisarts
 • apotheek
 • eventuele thuiszorgorganisatie.

Medicatie

Neem een actueel medicatieoverzicht én de medicatie zelf mee. Deze
wordt bewaard op de afdeling en uitgereikt door de verpleegkundige. Bij ontslag krijgt de patiënt de meegenomen medicatie weer mee naar huis.

 • Gebruikt u antistolling? Neem dan uw sintromkaart mee.
 • Spuit u insuline? Neem dan uw insulinepennen mee.

Let op: gebruik tijdens uw de ziekenhuisopname nooit medicijnen zonder overleg met uw medisch specialist/verpleegkundige

Tijdens de opname

Goede hygiëne

Hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis om infecties te voorkomen. Wij vragen u dan ook hierop te letten en bijvoorbeeld steeds uw handen goed te wassen.

In isolatie

Soms moeten we u in isolatie verplegen. Dat betekent dat u op een aparte kamer ligt. Het kan zijn dat u uw kamer niet mag verlaten. U gaat in isolatie als:

 • we u vanwege uw gezondheid moeten beschermen tegen infectieziekten;
 • we u moeten beschermen tegen resistente bacteriën of andere ziektekiemen. Resistente bacteriën zijn bacteriën die niet reageren op antibiotica;
 • u zelf besmettelijk bent.

Goede hygiëne

Hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis om infecties te voorkomen. Wij vragen u dan ook hierop te letten en bijvoorbeeld steeds uw handen goed te wassen.

In isolatie

Soms moeten we u in isolatie verplegen. Dat betekent dat u op een aparte kamer ligt. Het kan zijn dat u uw kamer niet mag verlaten. U gaat in isolatie als:

 • we u vanwege uw gezondheid moeten beschermen tegen infectieziekten;
 • we u moeten beschermen tegen resistente bacteriën of andere ziektekiemen. Resistente bacteriën zijn bacteriën die niet reageren op antibiotica;
 • u zelf besmettelijk bent.

Tijdens uw opname legt de verpleegkundige u alles uit over de isolatie. De isolatie herkent u aan een isolatiekaart bij de ingang van de kamer. Let op: Bent u in isolatie en krijgt u bezoek? Dan moet het bezoek zich eerst aanmelden bij de verpleegkundige voordat zij uw kamer binnen mogen.

Zorgpersoneel

Naast uw arts ziet u tijdens uw opname verschillende LUMC-medewerkers. Zoals een zaalarts, artsen-in-opleiding en verpleegkundigen (in opleiding). Ook kunt u tijdens uw opname verschillende andere zorgmedewerkers en specialisten zien, als hier een reden voor is. Daarbij kunt u denken een:

 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Apotheker
 • Ergotherapeut
 • Geestelijke verzorger
 • Maatschappelijk werker
 • Transferverpleegkundige

Na de opname

U verblijft maximaal 48 uur op de afdeling. Uw diagnose wordt gesteld en er wordt gestart met een behandeling. Na de opname zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U mag naar huis (indien nodig met thuiszorg);
 • U wordt overgeplaatst naar een specialistische verpleegafdeling binnen het LUMC;
 • U wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zorginstelling.

Mag u de afdeling verlaten (ontslag)? Dan heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Wij raden u aan  hier een naaste bij uit te nodigen. Tijdens dit gesprek bespreekt de verpleegkundige met u de opname en relevante zaken voor en na uw ontslag van de afdeling.

Belangrijke informatie

Uw behandelwensen

Denk vooraf goed na over uw behandelwensen. Een behandelwens gaat over de volgende vragen: wilt u worden gereanimeerd, beademd of naar de intensive care als dat nodig is? Als u bij ons komt, stellen wij u deze vragen. Dat doen wij bij iedere patiënt. U kunt voor uw opname deze wensen met uw familie bespreken. Zo weten zij ook wat uw wensen zijn.

Deel uw ervaring
Wij horen graag hoe u het vond op onze afdeling. Zo kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. U kunt uw ervaring delen via een vragenlijst. U ontvangt hiervoor na uw ontslag een uitnodiging. Digitaal invullen kan ook. Ga dan naar www.lumc.nl/betermeter en kies de afdeling waar u bent geweest.

Bezoekers en naasten

Bezoektijden
De bezoektijden op onze afdeling zijn van 14.00 - 20.00 uur. 

Bezoekregels

 • Neem geen bloemen of planten mee. Bloemenwater en plantenaarde bevatten veel bacteriën. Om u te beschermen tegen infecties zijn bloemen en planten daarom niet toegestaan op uw kamer.
 • Patiënten, familie/naasten of begeleiders die langer dan 3 uur of meerdere keren per dag in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen korting krijgen op de parkeerkosten in onze parkeergarage. De medewerkers van het secretariaat van de afdeling kunnen u hierover meer vertellen.