Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Kindernefrologie (Kindernierziekten)

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis kunnen wij kinderen van 0 tot 18 jaar met alle soorten nierziekten behandelen. Wij werken als één team met de collega-kindernefrologen van het Sophia Kinderziekenhuis. Veel onderzoeken en behandelingen kunnen plaatsvinden in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Als een kind chronische dialyse nodig heeft, gebeurt dat in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ook niertransplantaties worden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gedaan.

Soms zijn er al bij een echo tijdens de zwangerschap afwijkingen ontdekt aan de nieren, urinewegen of de blaas. Dan maken we samen met de afdeling verloskunde al voor de geboorte een behandelplan.

Wat we doen

Wie behandelen we?
We behandelen kinderen met allerlei nierziekten en afwijkingen aan de urinewegen. Bijvoorbeeld:

 • aangeboren nierafwijkingen
 • erfelijke nierziektes
 • nefrotisch syndroom
 • nierfalen
 • te hoge bloeddruk
 • ontregeling van de water- en zoutbalans.

De kinderen met nierziekten en afwijkingen aan de urinewegen die we ontvangen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, zijn meestal eerst bij een andere kinderarts geweest. Dat kan een kinderarts in een algemeen ziekenhuis zijn, een collega kinderarts uit het WAKZ of een ander universitair medisch centrum. Soms zien we na overleg ook kinderen die door de huisarts of Centrum Jeugd en Gezin zijn ingestuurd.

Wie behandelen we?
We behandelen kinderen met allerlei nierziekten en afwijkingen aan de urinewegen. Bijvoorbeeld:

 • aangeboren nierafwijkingen
 • erfelijke nierziektes
 • nefrotisch syndroom
 • nierfalen
 • te hoge bloeddruk
 • ontregeling van de water- en zoutbalans.

De kinderen met nierziekten en afwijkingen aan de urinewegen die we ontvangen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, zijn meestal eerst bij een andere kinderarts geweest. Dat kan een kinderarts in een algemeen ziekenhuis zijn, een collega kinderarts uit het WAKZ of een ander universitair medisch centrum. Soms zien we na overleg ook kinderen die door de huisarts of Centrum Jeugd en Gezin zijn ingestuurd.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is dat kinderen een zo normaal mogelijk leven hebben. We willen dat ze goed kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Dat doen we met behulp van medicijnen of met andere ondersteuning. We zorgen ervoor dat de ouders en de rest van het gezin hierbij meehelpen.

Behandeling en betrokken artsen

Op de afdeling Kindernefrologie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken we samen met andere artsen. Voor kinderen met erfelijke nierziektes overleggen we met de artsen van de Klinische Genetica (erfelijkheidsdokters). Voor ongeboren en pasgeboren baby’s werken we samen met de perinatale verloskunde en de neonatologie. Als kinderen 18 jaar zijn geworden, dragen we de patiënten over aan de nefrologen die voor volwassenen zorgen. Als er een operatie nodig is, dan overleggen we met de kinderurologen (in het Sophia Kinderziekenhuis).

Op de afdeling Kindernefrologie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken we samen met andere artsen. Voor kinderen met erfelijke nierziektes overleggen we met de artsen van de Klinische Genetica (erfelijkheidsdokters). Voor ongeboren en pasgeboren baby’s werken we samen met de perinatale verloskunde en de neonatologie. Als kinderen 18 jaar zijn geworden, dragen we de patiënten over aan de nefrologen die voor volwassenen zorgen. Als er een operatie nodig is, dan overleggen we met de kinderurologen (in het Sophia Kinderziekenhuis).

Binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis denken we veel mee over kinderen die een andere ziekte hebben, maar ook problemen met de nieren krijgen. Bijvoorbeeld kinderen die op de intensive care liggen, kinderen die een hartoperatie hebben gehad of kinderen die een stamceltransplantatie hebben gekregen.

Controles

De controles bij de kindernefroloog vinden plaats op de afdeling Stad van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Bij de controle wordt meestal eerst een echo van de nieren en urinewegen gemaakt. Dit gebeurt op de afdeling Radiologie.

Bij iedere controle wordt het kind door de doktersassistente gewogen en gemeten. Vrijwel altijd wordt ook de bloeddruk gemeten. Soms moet ook urine of bloed worden onderzocht.

We hebben een speciaal toilet waarmee we kunnen we meten hoe het plassen gaat. Daarom is het belangrijk met een volle blaas op het spreekuur te komen.

De controles bij de kindernefroloog vinden plaats op de afdeling Stad van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Bij de controle wordt meestal eerst een echo van de nieren en urinewegen gemaakt. Dit gebeurt op de afdeling Radiologie.

Bij iedere controle wordt het kind door de doktersassistente gewogen en gemeten. Vrijwel altijd wordt ook de bloeddruk gemeten. Soms moet ook urine of bloed worden onderzocht.

We hebben een speciaal toilet waarmee we kunnen we meten hoe het plassen gaat. Daarom is het belangrijk met een volle blaas op het spreekuur te komen.

Klik hier voor de afdeling Stad.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we samen met andere academische ziekenhuizen.

Op dit moment doen we onderzoek naar aangeboren afwijkingen van de nieren en/of urinewegen. Dat is de ArtDECO studie. Ook doen we mee aan onderzoek om nefrotisch syndroom beter te behandelen. Dat is de LEARNS studie.

Ons team

 • Drs. Roos van Rooij, Kindernefroloog
 • Dr. Jaap Mulder, Kindernefroloog
 • Mariëtte Huele, Doktersassistente